Conform informaţiilor furnizate de Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne,

INS a publicat statistica înmatriculărilor noi de vehicule rutiere în trimestrul III 2020 şi vehicule înmatriculate în circulaţie la sfârşitul trimestrului III 2020.

Înmatriculările noi de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor au scăzut cu 20,3% în trimestrul III 2020 faţă de trimestrul III 2019. În aceeaşi perioadă, înmatriculările noi de vehicule pentru transportul mărfurilor au scăzut cu 2,9% comparativ cu trimestrul III din anul anterior. În trimestrul III 2020, ponderea înmatriculărilor noi de autoturisme importate second hand în total înmatriculări noi de autoturisme a fost de 72,9%.

În trimestrul III 2020 comparativ cu trimestrul corespunzător din anul 2019, înmatriculările noi de vehicule
rutiere pentru transportul pasagerilor au înregistrat creştere la categoria mopede şi motociclete cu 14,9% şi scăderi la categoriile autoturisme cu 21,2% şi autobuze şi microbuze cu 3,9%.

În ceea ce priveşte înmatriculările noi de vehicule rutiere noi pentru transportul pasagerilor au fost înregistrate creşteri la categoriile autobuze şi microbuze cu 60,0% şi mopede şi motociclete cu 37,4%, şi scădere la categoria autoturisme cu 33,3%.

În ceea ce priveşte înmatriculările noi de vehicule rutiere pentru transportul mărfurilor au fost înregistrate creşteri la categoriile remorci şi semiremorci cu 15,3% şi la autotractoare cu 11,3%, şi scădere la categoria autocamioane (inclusiv vehicule rutiere pentru scopuri speciale) cu 14,3%. Înmatriculările noi de vehicule rutiere noi pentru transportul mărfurilor au înregistrat creştere la categoria remorci şi semiremorci cu 10,1% şi scăderi la categoriile autocamioane (inclusiv vehicule rutiere pentru scopuri speciale) cu 38,4% şi autotractoare cu 21,8%.

Faţă de trimestrul II 2020, în trimestrul III 2020, înmatriculările noi de vehicule rutiere au înregistrat creştere cu 36,6% la vehiculele pentru transportul pasagerilor şi cu 27,8% la vehiculele pentru transportul mărfurilor.

Vehiculele rutiere clasificate în conformitate cu Normele europene de poluare, înmatriculate în circulaţie, cuprindeau, la sfârşitul trimestrului III 2020, în proporţie de 54,3%, vehicule cu normele de poluare Euro 4, Euro 5 sau Euro 6 şi în proporţie de 12,9%, vehicule cu norma de poluare Non-Euro. Pentru categoria autoturisme, cea mai însemnată pondere a fost deţinută de vehicule conforme cu norma europeană Euro 4, respectiv 35,3%; pentru categoria autobuze şi microbuze cele mai multe vehicule, respectiv 25,9% au fost clasificate în norma Euro 3, iar pentru categoria mopede şi motociclete, cele mai multe vehicule, respectiv 32,2% au fost clasificate Non-Euro.

Vehiculele conforme cu norma europeană Euro 3 au predominat pentru categoria autocamioane în proporţie de 31,1%, cele conforme cu norma Euro 5 au fost preponderente pentru categoria autotractoare în proporţie de 33,3%, în timp ce pentru categoria vehicule rutiere pentru scopuri speciale cele mai multe vehicule, respectiv 27,7% au fost clasificate în norma Non-Euro.

Pro Economia