În anul 2019, activitatea din sistemul sanitar (public şi privat) s-a desfăşurat în peste 63 mii unităţi sanitare (51 mii de unităţi sanitare în mediul urban şi 12 mii în mediul rural).

Pe principalele categorii de unităţi, reţeaua sanitară a dispus în anul 2019 de 532 spitale, în creştere cu 8 faţă de 524 spitale în anul 2018; 161 unităţi asimilate spitalelor care oferă numai servicii de internare de zi sau servicii ambulatorii şi internare de zi, mai puţin cu o unitate faţă de anul precedent; peste 12 mii de cabinete medicale independente de specialitate, cu 652 unităţi mai multe decât în anul 2018; peste 15 mii de cabinete stomatologice independente, cu 339 unităţi mai multe decât în anul precedent; aproape 11 mii de cabinete de medicină de familie, în scădere cu 78 cabinete faţă de anul 2018.

Reţeaua farmaceutică a furnizat servicii printr-un număr de 9,9 mii de farmacii, drogherii şi puncte farmaceutice, în scădere cu 49 de unităţi faţă de anul 2018, dar reţeaua de laboratoare medicale a înregistrat creşteri faţă de anul precedent, furnizând servicii prin intermediul a 4,3 mii laboratoare medicale cu 66 laboratoare medicale mai multe decât în anul 2018. Dintre cele 693 de spitale şi unităţi asimilate spitalelor care şi-au desfăşurat activitatea în anul 2019, numai 344 sunt unităţi medicale mari (cu peste 100 de paturi), iar 268 sunt unităţi medicale mici (cu mai puţin de 50 de paturi)

Din punct de vedere al asigurării cu personal medico-sanitar, în anul 2019 sistemul de sănătate a dispus de 63,3 mii medici, în creştere cu 2,7 mii medici faţă de anul 2018; de 17,0 mii medici stomatologi,

în creştere cu peste 500 de medici stomatologi faţă de anul 2018; de 18,1 mii farmacişti, în creştere cu peste 450 de farmacişti faţă de anul precedent; de 150,3 mii personal cu pregătire sanitară medie, în creştere cu 4,9 mii faţă de anul 2018 şi de 72,4 mii personal sanitar auxiliar, în creştere cu 2,1 mii faţă de anul 2018. Structura personalului sanitar este preponderent feminină, ponderea femeilor în rândul medicilor şi al medicilor stomatologi fiind de 70,4%, respectiv 65,5%, iar în rândul farmaciştilor de circa 90%.

Un număr de 2,2 mii fiziokinetoterapeuşi şi 16,2 mii asistenţi medicali cu studii superioare au asigurat îngrijirea medicală în unităţile din sistemul sanitar public şi privat în anul 2019, faţă de 1,9 mii fiziokinetoterapeuţi şi 15,3 mii asistenţi medicali cu studii superioare în anul 2018.

Pro Economia