asistenta medicala

Cheltuielile cu asigurările sociale de sănătate și de sănătate ca procent din PIB au crescut în toate statele membre ale UE (cu estimări timpurii disponibile), cu excepția Poloniei, atunci când se compară 2020 cu 2019.

Cu toate acestea, acest lucru se datorează parțial faptului că PIB-ul nominal a scăzut ca urmare a pandemiei de COVID-19. De fapt, cheltuielile cu prestațiile de protecție socială au crescut în general în toate statele membre.

Prestațiile pentru limită de vârstă și prestațiile de boală/de sănătate au reprezentat majoritatea prestațiilor de protecție socială în toate statele membre pentru care sunt disponibile date.

Alte categorii au inclus handicapul, supraviețuitorii, familia/copiii, șomajul, locuințele și excluziunea socială.

Dintre statele membre pentru care sunt disponibile estimări pentru 2020, cheltuielile cu asigurările sociale de sănătate și de sănătate ca procent din PIB au fost cele mai ridicate în Germania (11,2 % din PIB), Franța (10,0 %) și Belgia (8,8 %), în timp ce cele mai scăzute au fost în Polonia (4,8 %), Estonia (5,1 %), Lituania și Letonia (ambele cu 5,2 %), se arata intr-un comunicat Eurostat.

Cea mai mare creștere a prestațiilor de boală și de asistență medicală între 2019 și 2020 în statele membre pentru care sunt disponibile estimări pentru 2020 a fost înregistrată în Cipru (+2,2% din PIB). Cipru a fost urmat de Belgia (+1,3%) și Cehia (+1,2%). Singura țară care a înregistrat o scădere a fost Polonia (-0,3%).

Aceste informații provin din estimările timpurii privind cheltuielile de protecție socială, care sunt principalii indicatori principali pentru Sistemul european de statistică integrată privind protecția socială (ESSPROS) și sunt furnizate de țările raportoare în mod voluntar.

Pro Economia