Resursele energetice românesti in ianuarie 2022

Cotele de piaţă ale celor mai mari producători de energie electrică şi gaz din UE au scăzut, în general, din 2007.

În 2019, cota de piaţă a celui mai mare generator de pe piaţa electricităţii a variat între statele membre ale UE. Cea mai mare pondere a fost înregistrată în Cipru (100%), unde o singură companie de electricitate a dominat producţia naţională de energie electrică, urmată de Letonia (86%) şi Croaţia (80%).

La celălalt capăt al scalei, cota de piaţă a celui mai mare generator de pe piaţa electricităţii a fost mai mică de 20% în trei state membre: Luxemburg (18%), Finlanda (16%) şi Polonia (12%).

Comparativ cu 2007, cota de piaţă din 2019 a celui mai mare generator de pe piaţa electricităţii a fost mai mică în majoritatea statelor membre ale UE. Scăderea cotei de piaţă a variat de la -62,6 puncte procentuale (pp) în Malta la -1,0 pp în Ungaria.

În schimb, ponderea a rămas stabilă în Cipru, în timp ce a crescut în România şi Letonia (4,3 pp şi respectiv 0,3 pp).

Pentru importul şi producţia de gaze naturale, cea mai mare cotă de piaţă în 2019 (măsurată ca pondere din producţia naţională indigenă a UE) a fost de 100% în Estonia, Finlanda şi Suedia, unde o singură entitate a dominat producţia şi importurile naţionale.

În schimb, cea mai mare companie de import şi producţie de gaze naturale a avut cel mai scăzut nivel de penetrare a pieţei în Irlanda (30%) şi Belgia (31%).

Comparativ cu 2007, cota de piaţă a celei mai mari companii de import şi producţie de gaze naturale a scăzut în 13 state membre în 2019. Între timp, ponderea a rămas stabilă în Finlanda şi Suedia (la 100%), în timp ce a crescut în Irlanda (1,8 pp), Lituania (19,6 pp) şi Estonia (21,0 pp).

Pro Economia