Preţurile producţiei industriale

Principalele resurse de energie primară în perioada 01.01.2021 – 31.10.2021 au totalizat 27887,5 mii tone echivalent petrol (tep), în creștere cu 1965,7 mii tep faţă de perioada 01.01.2020 – 31.10.2020.

Producţia internă a însumat 15441,1 mii tep, în creștere cu 429,5 mii tep faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, iar importul a fost de 12446,4 mii tep.

În această perioadă, resursele de energie electrică au fost de 55533,0 milioane kWh, în creștere cu 3409,7 milioane kWh faţă de perioada corespunzătoare a anului 2020.

Producţia din termocentrale a fost de 17995,0 milioane kWh, în creștere cu 1838,7 milioane kWh (+11,4%). Producţia din hidrocentrale a fost de 15137,2 milioane kWh, în creștere cu 2252,4 milioane kWh (+17,5%), iar cea din centralele nuclearo-electrice a fost de 9243,4 milioane kWh, în scădere cu
158,1 milioane kWh (-1,7%).

Producţia din centralele electrice eoliene în perioada 01.01.2021 – 31.10.2021 a fost de 5152,9 milioane kWh, în scădere cu 627,4 milioane kWh faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, iar energia solară produsă în instalaţii fotovoltaice în această perioadă a fost de 1581,7 milioane kWh, în scădere
cu 15,7 milioane kWh faţă de perioada corespunzătoare a anului 2020.

Consumul final de energie electrică în această perioadă a fost de 46125,7 milioane kWh, cu 5,3% mai mare faţă de perioada corespunzătoare a anului 2020.

Iluminatul public a înregistrat o creștere cu 2,6%, iar consumul populaţiei a crescut cu 7,4%.

Exportul de energie electrică a fost de 4996,3 milioane kWh în creștere cu 906,2 milioane kWh.

Consumul propriu tehnologic în reţele şi staţii a fost de 4411,0 milioane kWh, în creștere cu 196,1 milioane kWh.

Pro Economia