Preţurile producţiei industriale

În luna ianuarie 2021, resursele de energie primară au scăzut cu 13,2%, iar cele de energie electrică au scăzut cu 6,1% faţă de luna ianuarie 2020.

Principalele resurse de energie primară în luna ianuarie 2021 au totalizat 2742,4 mii tone echivalent petrol (tep), în scădere cu 418,8 mii tep faţă de luna ianuarie 2020.

Producţia internă a însumat 1568,0 mii tep, în scădere cu 156,7 mii tep faţă de luna ianuarie 2020, iar importul a fost de 1174,4 mii tep.

În ianuarie 2021, resursele de energie electrică au fost de 5817,7 milioane kWh, în scădere cu 377,0
milioane kWh faţă de ianuarie 2020.

Producţia din termocentrale a fost de 2103,5 milioane kWh în scădere cu 418,0 milioane kWh (-16,6%).

Producţia din hidrocentrale a fost de 1291,7 milioane kWh în creştere cu 194,8 milioane kWh (+17,8%), iar cea din centralele nuclearo-electrice a fost de 921,6 milioane kWh în scădere cu 129,7 milioane kWh (-12,3%).

Producţia din centralele electrice eoliene în ianuarie 2021 a fost de 810,6 milioane kWh, în creştere cu 162,4 milioane kWh faţă de ianuarie 2020, iar energia solară produsă în instalaţii fotovoltaice în ianuarie 2021 a fost de 55,9 milioane kWh, în scădere cu 25,9 milioane kWh faţă de ianuarie 2020.

Consumul final de energie electrică în ianuarie 2021 a fost de 4536,1 milioane kWh, cu 8,1% mai mic faţă
de ianuarie 2020. Iluminatul public a înregistrat o scădere cu 16,9%, iar consumul populaţiei a crescut cu 5,7%.

Exportul de energie electrică a fost de 555,1 milioane kWh în scădere cu 27,9 milioane kWh.

Consumul propriu tehnologic în reţele şi staţii a fost de 726,5 milioane kWh, în creştere cu 48,2 milioane
kWh.

Pro Economia