Ponderea energie eoliene și hidroelectrică 2019

În 2019, sursele regenerabile de energie au crescut la 34 % din consumul brut de energie electrică în Uniunea Europeană (UE), ușor în creștere față de 32 % în 2018, conform Eurostat.

Energia eoliană și cea hidroelectrică au reprezentat peste două treimi din totalul energiei electrice generate din surse regenerabile (35 % fiecare). Cote importante au și energia solară (13%), biocombustibilii solizi (8%) și alte surse regenerabile (9%). Energia solară este sursa cu cea mai rapidă creștere: în 2008, a reprezentat doar 1%.

În rândul multor state membre ale UE, peste 70 % din energia electrică consumată în 2019 a fost generată din surse regenerabile în Austria (75 %) suedia (71%). Consumul de energie electrică din surse regenerabile a fost, de asemenea, ridicat în Danemarca (65 %), Portugalia (54 %) Letonia (53%), reprezentând mai mult de jumătate din energia electrică consumată în aceste țări.

La capătul opus, ponderea energiei electrice din surse regenerabile a fost de 10% sau mai puțin în Malta (8 %), Cipru, Luxemburg și Ungaria (toate 10 %).

Pro Economia