industrie

Consecventă eforturilor sale de a dezvolta o piaţă bursieră modernă şi eficientă de gaze naturale în România, începând cu luna decembrie 2020, în premieră naţională, Bursa Română de Mărfuri (BRM) pune la dispoziţia participanţilor, a instituţiilor implicate şi a celor, în general, interesaţi de evoluţia fenomenelor economice un set complet de instrumente de informare şi analiză: familia de indici bursieri ROGAS.

ROGAS_DA – indice de preţ calculat în baza tranzacţiilor încheiate pentru o zi gazieră de livrare a gazului natural, anume ziua următoare.

ROGAS_WD – indice de preţ calculat în baza tranzacţiilor încheiate pentru o zi gazieră de livrare a gazului natural, anume ziua curentă.

ROGAS_FW – indice de preţ configurat în baza tranzacţiilor încheiate pe pieţele la termen pentru produsele ce au perioada de livrare urmarită, indicele urmând a se calcula anterior începerii perioadei de livrare respective.

ROGAS_ALL – indice de preţ configurat în baza tuturor tranzacţiilor încheiate pentru o anumită perioadă de livrare, tranzacţiile referite provenind atât de pe pieţele spot, cât şi de pe pieţele la termen, indicele urmând a se calcula ulterior încheierii perioadei de livrare urmărite.

Indicii sunt configuraţi ca medii ponderate ale tranzacţiilor încheiate pe pieţele Bursei Române de Mărfuri aferente perioadelor de livrare.

Ei se calculează la nivelul fiecărei zile de tranzacţionare şi se publică de către BRM.

Pro Economia