Energia din surse regenerabile

În 2020, sursele regenerabile de energie au reprezentat 37% din consumul brut de energie electrică în UE, în creștere de la 34 % în 2019.

Energia eoliană și hidro au reprezentat peste două treimi din totalul energiei electrice generate din surse regenerabile (36% și, respectiv, 33%).

Restul de o treime din energia electrică provine din energia solară (14%), biocombustibili solizi (8%) și alte surse regenerabile (8%).

Energia solară este sursa cu cea mai rapidă creștere: în 2008, aceasta reprezenta doar 1 % din energia electrică consumată în UE.

Dintre statele membre ale UE, peste 70 % din energia electrică consumată în 2020 a fost generată din surse regenerabile în Austria (78 %) și Suedia (75 %).

Producția de energie electrică din surse regenerabile a fost, de asemenea, ridicată și a reprezentat mai mult de jumătate din energia electrică consumată în Danemarca (65 %), Portugalia (58 %), Croația și Letonia (ambele cu 53 %).

La capatul opus, ponderea energiei electrice din surse regenerabile a fost de 15 % sau mai puțin în Malta (10 %), Ungaria și Cipru (ambele 12 %), Luxemburg (14 %) și Cehia (15 %).

Pro Economia