In primele şase luni din 2020 exporturile de energie electrică au crescut cu 118,2% faţă de primele şase luni din 2019, iar importurile de energie electrică care au crescut în primele şase luni din 2020 cu 212,9% faţă de primele şase luni din 2019.

Acestea sunt creşterile procentuale. Ca valori, situaţia se prezintă astfel:
– Exportul de energie electrică a fost de 2550,2 milioane kWh, în creştere cu 393,2 milioane kWh.
– Importul de energie electrică a fost de 3681,0 milioane kWh, în creştere cu 1951,7 milioane kWh.

În ceea ce priveşte producţia şi consumul de energie electrică în România, situaţia se prezintă astfel.

Principalele resurse de energie primară în perioada 1.I-30.VI.2020, au totalizat 15179,8 mii tep (tone echivalent petrol), în scădere cu 2053,1 mii tep faţă de perioada 1.I-30.VI.2019.

Producţia internă a însumat 9000,3 mii tep, în scădere cu 1154,4 mii tep faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, iar importul a fost de 6179,5 mii tep.

În această perioadă, resursele de energie electrică au fost de 31185,4 milioane kWh, în scădere cu 1701,3 milioane kWh, faţă de perioada corespunzătoare a anului 2019.

Producţia din termocentrale a fost de 9378,4 milioane kWh, în scădere cu 2222,7 milioane kWh (-19,2%).

Producţia din hidrocentrale a fost de 7390,5 milioane kWh, în scădere cu 2263,3 milioane kWh (-23,4%), iar cea din centralele nuclearo-electrice a fost de 5964,1 milioane kWh, în creştere cu 596,3 milioane kWh (+11,1%).

Producţia din centralele electrice eoliene în perioada 1.I-30.VI.2020, a fost de 3888,9 milioane kWh, în creştere cu 225,4 milioane kWh faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, iar energia solară produsă în instalaţii fotovoltaice în această perioadă a fost de 882,5 milioane kWh, în creștere cu 11,3 milioane kWh faţă de perioada corespunzătoare a anului 2019.

Consumul final de energie electrică în această perioadă, a fost de 25782,0 milioane kWh, cu 7,1% mai mic faţă de perioada corespunzătoare a anului 2019; iluminatul public a înregistrat o scădere cu 10,1%, iar consumul populaţiei a crescut cu 2,9%.

Consumul propriu tehnologic în reţele şi staţii a fost de 2853,2 milioane kWh, în scădere cu 120,5 milioane kWh.

Pro Economia