Volumul tranzacţiilor încheiate pe platformele spot şi forward ale BRM la sfârşitul lunii septembrie a depăşit 36Twh.

Volumul trimestrului trei a depăşit cu mult volumele cumulate ale primelor două trimestre ale anului. Cauza principală o reprezintă evident liberalizarea pieţelor, posibilitatea tranzacţionării la preţuri reale, rezultate din întâlnirea cererii cu oferta, ceea ce a sporit interesul pentru operaţiuni în regim bursier.

Preţurile medii ponderate pentru cantităţile livrate în acest interval au cunoscut o scădere accentuată, de la peste 105lei/Mwh la începutul anului, la 65-68lei/Mwh la nivelul lunii septembrie.

O altă caracteristică resimţită pe toată durata anului a fost creşterea importurilor, determinată de preţurile pieţei europene mult mai mici decat cele locale.

Influenţa acestor importuri pe piaţă a fost însă una pozitivă, reuşind să tempereze creşteri explozive pe o piaţă total bulversată, preţuri ce au depăşit uneori 120-125 lei/Mwh. Astăzi, prin reducerea preţurilor, acest trend este inversat şi au apărut primele cantităţi exportate, este drept, reduse.

Pro Economia