turism, horeca

Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică în luna ianuarie 2021 au însumat 480,9 mii persoane, în scădere cu 39,6% faţă de cele din luna ianuarie 2020.

Din numărul total de sosiri, în luna ianuarie 2021 sosirile turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat 96,0%, în timp ce turiştii străini au reprezentat 4,0%. În ceea ce priveşte sosirile turiştilor străini în structurile de primire turistică, cea mai mare pondere au deţinut-o cei din Europa (80,7% din total turişti străini), iar dintre aceştia 72,3% au fost din ţările Uniunii Europene, comunică INS.

Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică în luna ianuarie 2021 au însumat 884,3 mii, în
scădere cu 43,9% faţă de cele din luna ianuarie 2020. Din numărul total de înnoptări, în luna ianuarie 2021 înnoptările turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat 95,0%, în timp ce înnoptările turiştilor străini au reprezentat 5,0%. În ceea ce priveşte înnoptările turiştilor străini în structurile de primire turistică, cea mai mare pondere au deţinut-o cei din Europa (82,0% din total turişti străini), iar dintre aceştia 72,5% au fost din ţările Uniunii Europene.
Durata medie a şederii în luna ianuarie 2021 a fost de 1,8 zile la turiştii români şi de 2,3 zile la turiştii
străini.

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare în luna ianuarie 2021 a fost de 17,2% pe total structuri de cazare turistică, în scădere cu 7,8 puncte procentuale faţă de luna ianuarie 2020.

Indici mai mari de utilizare a locurilor de cazare în luna ianuarie 2021 s-au înregistrat la hoteluri şi hanuri (fiecare cu câte 19,5%), vile turistice (18,7%), cabane turistice (17,9%), pensiuni turistice (14,5%), pensiuni agroturistice (13,8%), bungalouri (13,6%) şi hosteluri (12,2%).

Pe judeţe, în luna ianuarie 2021, numărul de sosiri ale turiştilor în structurile de primire turistică cu
funcţiuni de cazare turistică a înregistrat valori mai mari în Braşov (100,0 mii), Prahova (39,0 mii), Municipiul Bucureşti (36,5 mii), Suceava (27,2 mii), Bihor (23,0 mii), Sibiu (21,8 mii), Vâlcea (19,5 mii), Mureş (18,6 mii) şi Cluj (17,8 mii) iar înnoptările turiştilor au înregistrat valori mai mari în: Braşov (193,5 mii), Prahova (80,2 mii), Municipiul Bucureşti (58,2 mii), Suceava (49,9 mii), Bihor (49,2 mii), Vâlcea (38,6 mii), Sibiu (37,6 mii), Mureş (30,9 mii), Cluj (29,9 mii), Timiş (22,7 mii) şi Caraş Severin (21,5 mii).

Pe ţări, cele mai multe sosiri ale turiştilor străini cazaţi in structurile de primire turistică cu funcţiuni de
cazare au provenit din Germania (2,0 mii persoane), Italia (1,7 mii persoane), Franţa (1,5 mii persoane), Republica Moldova (1,2 mii persoane) şi Ungaria (1,1 mii persoane).

Sosirile vizitatorilor străini în România, înregistrate la punctele de frontieră, au fost în luna ianuarie 2021 de 337,4 mii persoane, în scădere cu 59,0% faţă de luna ianuarie 2020. Mijloacele de transport rutier şi aerian au fost cele mai utilizate pentru sosirile din străinătate, reprezentând 89,4%, respectiv 7,6% din numărul total de sosiri.

Plecările vizitatorilor români în străinătate, înregistrate la punctele de frontieră, au fost în luna ianuarie
2021 de 753,6 mii persoane, în scădere cu 63,1% comparativ cu luna ianuarie 2020. Mijloacele de transport rutier şi aerian au fost cele mai utilizate pentru plecările în străinătate, reprezentând 78,6%, respectiv 20,9% din numărul total de plecări.

O evoluţie pozitivă, comparativ cu luna ianuarie 2020, s-a înregistrat la transportul naval, respectiv cu 9,7%.

Pro Economia