Din păcate, turismul, ca de altfel întreaga industrie a ospitalităţii, influenţată de restricţiile de circulaţie la nivel naţional şi mondial, a avut cea mai mare cădere din întreaga economie.

După cum se prefigurează acest sfârşit de an, suferinţa va continua tot anul 2020. Iar perspectivele pentru 2021 sunt incerte.
Conform datelor publicate de INS, sosirile înregistrate în structurile de primire turistică în luna septembrie 2020 au însumat 794,5 mii, în scădere cu 39,5% faţă de cele din luna septembrie 2019. Din numărul total de sosiri, în luna septembrie 2020, sosirile turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat 95,9%, în timp ce turiştii străini au reprezentat 4,1%. În ceea ce priveşte sosirile turiştilor străini în structurile de primire turistică, cea mai mare pondere au deţinut-o cei din Europa (86,3% din total turişti străini), marea majoritate fiind din ţările aparţinând Uniunii Europene.

Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică în luna septembrie 2020 au însumat 1912,0 mii, în scădere cu 36,9% faţă de cele din luna septembrie 2019. Din numărul total de înnoptări, în luna septembrie 2020, înnoptările turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat 96,2%, în timp ce înnoptările turiştilor străini au reprezentat 3,8%.

În ceea ce priveşte înnoptările turiştilor străini în structurile de primire turistică, cea mai mare pondere au deţinut-o cei din Europa (85,1% din total turişti străini), marea majoritate fiind din ţările aparţinând Uniunii Europene.

Durata medie a şederii în luna septembrie 2020 a fost de 2,4 zile la turiştii români şi de 2,2 zile la turiştii
străini. Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare în luna septembrie 2020 a fost de 26,3% pe total structuri
de cazare turistică, în scădere cu 11,4% faţă de luna septembrie 2019. Indici mai mari de utilizare a locurilor de cazare în luna septembrie 2020 s-au înregistrat la hoteluri (30,4%), bungalouri (29,0%), popasuri turistice (26,5%), spaţii de cazare pe nave (25,6%), vile turistice (25,1%), căsuţe turistice (23,3%), sate de vacanţă (21,5%) şi pensiuni agroturistice (20,1%).

Sosirile vizitatorilor străini în România, înregistrate la punctele de frontieră, au fost în luna septembrie
2020 de 399,5 mii, în scădere cu 66,2% faţă de luna septembrie 2019. Mijloacele de transport rutier şi aerian au fost cele mai utilizate pentru sosirile din străinătate, reprezentând 84,8%, respectiv 12,2% din numărul total de sosiri.

Plecările vizitatorilor români în străinătate, înregistrate la punctele de frontieră, au fost în luna septembrie 2020 de 895,0 mii, în scădere cu 60,1% comparativ cu luna septembrie 2019.

Mijloacele de transport rutier şi aerian au fost cele mai utilizate pentru plecările în străinătate, reprezentând 68,0%, respectiv 31,6% din numărul total de plecări.

Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică în perioada 01.01.-30.09.2020 au însumat 5161,8 mii, în scădere cu 50,6% faţă de perioada 01.01.-30.09.2019. Din numărul total de sosiri, în perioada 01.01.-30.09.2020 sosirile turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat 92,4%, în timp ce turiştii străini au reprezentat 7,6%. În ceea ce priveşte sosirile turiştilor străini în structurile de primire turistică, cea mai mare pondere au deţinut-o cei din Europa (77,8% din total turişti străini), iar dintre aceştia 74,3% au fost din ţările aparţinând Uniunii Europene.

Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică în perioada 01.01.-30.09.2020 au însumat 12075,4 mii, în scădere cu 49,5% faţă de cele din perioada 01.01.-30.09.2019.

Din numărul total de înnoptări, în perioada 01.01.-30.09.2020 înnoptările turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat 92,9%, în timp ce înnoptările turiştilor străini au reprezentat 7,1%.

În ceea ce priveşte înnoptările turiştilor străini în structurile de primire turistică, cea mai mare pondere au deţinut-o cei din Europa (76,4% din total turişti străini), iar dintre aceştia 73,5% au fost din ţările aparţinând Uniunii Europene.

Durata medie a şederii în perioada 01.01.-30.09.2020 a fost 2,4 zile la turiştii români şi de 2,2 zile la turiştii străini. Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare în perioada 01.01.-30.09.2020 a fost de 25,9% pe total structuri de cazare turistică, în scădere cu 9,5 puncte procentuale faţă de perioada 01.01.-30.09.2019.

Indici mai mari de utilizare a locurilor de cazare în perioada 1.01.-30.09.2020 s-au înregistrat la bungalouri (32,8%), hoteluri (30,1%), spaţii de cazare pe nave (29,3%), căsuţe turistice (25,3%), campinguri (24,7%), vile turistice (24,4%), popasuri turistice (20,2%), pensiuni agroturistice (19,1%) şi hosteluri (18,7%).

Pe judeţe, în perioada 01.01.-30.09.2020, numărul de sosiri ale turiştilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică a înregistrat valori mai mari în Constanţa (975,4 mii), Braşov (533,7 mii), Bucureşti (452,3 mii), Prahova (236,3 mii), Bihor (217,5 mii), Sibiu (214,6 mii), Mureş (200,8 mii), Cluj (199,6 mii), Vâlcea (193,3 mii) şi Suceava (187,8 mii) iar înnoptările turiştilor au înregistrat valori mai mari în Constanţa (3414,6 mii), Braşov (1072,3 mii), Municipiul Bucureşti (790,5 mii), Bihor (594,3 mii), Vâlcea (568,8 mii), Prahova (512,6 mii), Mureş (407,5 mii), Suceava (397,8 mii), Sibiu (363,6 mii), Caraş Severin (358,1 mii), Cluj (356,0 mii) şi Timiş (282,8 mii).

Pe ţări, cele mai multe sosiri ale turiştilor străini cazaţi in structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au provenit din Germania (49,6 mii), Italia (35,3 mii), Israel (28,4 mii), Franţa (25,4 mii) şi Regatul Unit (23,5 mii).

Sosirile vizitatorilor străini în România, înregistrate la punctele de frontieră, au fost în perioada de referinţă 01.01.-30.09.2020 de 4109,0 mii, în scădere cu 59,0% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Mijloacele de transport rutier şi aerian au fost cele mai utilizate pentru sosirile vizitatorilor străini în România, reprezentând 81,6%, respectiv 15,8% din numărul total al sosirilor.

Plecările vizitatorilor români în străinătate, înregistrate la punctele de frontieră, au fost în perioada
01.01.-30.09.2020 de 7872,9 mii, în scădere cu 57,3% comparativ cu perioada 01.01.-30.09.2019. Mijloacele de transport rutier şi aerian au fost cele mai utilizate pentru plecările în străinătate, reprezentând 69,6%, respectiv 29,8% din numărul total de plecări.

Pro Economia