Aşa cum era de aşteptat turismul românesc trece prin una din cele mai grele perioade.

Datele publicate de Institutul Naţional de Statistică vin să confirme această situaţie. Astfel, sosirile înregistrate în structurile de primire turistică în luna august 2020 au însumat 1301,4 mii, în scădere cu 30,4% faţă de cele din luna august 2019.

Din numărul total de sosiri, în luna august 2020 sosirile turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat 97,5%, în timp ce turiştii străini au reprezentat 2,5%. În ceea ce priveşte sosirile turiştilor străini în structurile de primire turistică, cea mai mare pondere au deţinut-o cei din Europa (87,3% din total turişti străini), iar dintre aceştia 79,8% au fost din ţările aparţinând Uniunii Europene.

Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică în luna august 2020 au însumat 3446,9 mii, în scădere cu 31,8% faţă de cele din luna august 2019. Din numărul total de înnoptări, în luna august 2020 înnoptările turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat 98,0%, în timp ce înnoptările turiştilor străini au reprezentat 2,0%. În ceea ce priveşte înnoptările turiştilor străini în structurile de primire turistică, cea mai mare pondere au deţinut-o cei din Europa (87,4% din total turişti străini), iar dintre aceştia 79,7% au fost din ţările aparţinând Uniunii Europene.

Durata medie a şederii în luna august 2020 a fost de 2,7 zile la turiştii români şi de 2,2 zile la turiştii străini.

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare în luna august 2020 a fost de 39,1% pe total structuri de cazare turistică, în scădere cu 13,0 puncte procentuale faţă de luna august 2019. Indici mai mari de utilizare a locurilor de cazare în luna august 2020 s-au înregistrat la hoteluri (44,6%), spaţii de cazare pe nave (42,4%), căsuţe turistice (39,2%), vile turistice (37,6%), bungalouri (37,0%), popasuri turistice (32,9%), pensiuni agroturistice (31,8%) şi campinguri (31,3%).

Sosirile vizitatorilor străini în România, înregistrate la punctele de frontieră, au fost în luna august 2020 de 490,3 mii, în scădere cu 71,2% faţă de luna august 2019. Mijloacele de transport rutier şi aerian au fost cele mai utilizate pentru sosirile din străinătate, reprezentând 86,4%, respectiv 11,2% din numărul total de sosiri.

Plecările vizitatorilor români în străinătate, înregistrate la punctele de frontieră, au fost în luna august 2020 de 982,2 mii, în scădere cu 73,0% comparativ cu luna august 2019. Mijloacele de transport rutier şi aerian au fost cele mai utilizate pentru plecările în străinătate, reprezentând 69,8% ,respectiv 29,8% din numărul total de plecări.

Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică în perioada 1.01.-31.08.2020 au însumat 4367,4 mii, în scădere cu 52,2% faţă de perioada 1.01.-31.08.2019. Din numărul total de sosiri, în perioada 01.01.-31.08.2020 sosirile turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat 91,7%, în timp ce turiştii străini au reprezentat 8,3%.

În ceea ce priveşte sosirile turiştilor străini în structurile de primire turistică, cea mai mare pondere au deţinut-o cei din Europa (77,0% din total turişti străini), iar dintre aceştia 74,1% au fost din ţările aparţinând Uniunii Europene.

Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică în perioada 1.01.-31.08.2020 au însumat 10163,4 mii, în scădere cu 51,3% faţă de cele din perioada 1.01.-31.08.2019. Din numărul total de înnoptări, în perioada 1.01.-31.08.2020 înnoptările turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat 92,3%, în timp ce înnoptările turiştilor străini au reprezentat 7,7%.

În ceea ce priveşte înnoptările turiştilor străini în structurile de primire turistică, cea mai mare pondere au deţinut-o cei din Europa (75,6% din total turişti străini), iar dintre aceştia 73,1% au fost din ţările aparţinând Uniunii Europene.

Durata medie a şederii în perioada 1.01.-31.08.2020 a fost 2,3 zile la turiştii români şi de 2,2 zile la turiştii străini.

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare în perioada 1.01.-31.08.2020 a fost de 25,9% pe total structuri de cazare turistică, în scădere cu 9,2 puncte procentuale faţă de perioada 1.01.-31.08.2019. Indici mai mari de utilizare a locurilor de cazare în perioada 1.01.-31.08.2020 s-au înregistrat la bungalouri (33,6%), spaţii de cazare pe nave (30,4%), hoteluri (30,0%), campinguri (25,9%), căsuţe turistice (25,7%), vile turistice (24,2%), hosteluri, popasuri turistice şi pensiuni agroturistice (fiecare cu câte 18,9%).

Pe judeţe, în perioada 1.01.-31.08.2020, numărul de sosiri ale turiştilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică a înregistrat valori mai mari în Constanţa (850,4 mii), Braşov (450,0 mii), Municipiul Bucureşti (405,3 mii), Prahova (200,3 mii), Bihor (178,5 mii), Sibiu (176,0 mii), Mureş (168,2 mii), Cluj (166,9 mii), Vâlcea (157,7 mii) şi Suceava (157,2 mii) iar înnoptările turiştilor au înregistrat valori mai mari în Constanţa (2957,8 mii), Braşov (909,0 mii), Municipiul Bucureşti (712,8 mii), Bihor (465,1 mii), Vâlcea (442,3 mii), Prahova (437,1 mii), Mureş (339,7 mii), Suceava (329,9 mii), Cluj (299,9 mii), Sibiu (296,3 mii).

Pe ţări, cele mai multe sosiri ale turiştilor străini cazaţi in structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au provenit din Germania (44,7 mii), Italia (33,1 mii), Israel (27,9 mii), Franţa (22,4 mii) şi Regatul Unit (21,7 mii).

Sosirile vizitatorilor străini în România, înregistrate la punctele de frontieră, au fost în perioada de referinţă 1.01.-31.08.2020 de 3709,5 mii, în scădere cu 58,1% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

Mijloacele de transport rutier şi aerian au fost cele mai utilizate pentru sosirile vizitatorilor străini în România, reprezentând 81,2%, respectiv 16,2% din numărul total al sosirilor.

Plecările vizitatorilor români în străinătate, înregistrate la punctele de frontieră, au fost în perioada 1.01.-31.08.2020 de 6977,9 mii, în scădere cu 56,9% comparativ cu perioada 1.01.-31.08.2019. Mijloacele de transport rutier şi aerian au fost cele mai utilizate pentru plecările în străinătate, reprezentând 69,9%, respectiv 29,5% din numărul total de plecări.

Pro Economia