La finalul primului trimestru al anului 2024, datoria externă totală a crescut cu 7.643 milioane euro, până la 177.726 milioane Euro.

Din aceasta, valoarea datoriei externe pe termen lung a fost de 129.063 milioane euro (72,6% din totalul datoriei externe), în creștere cu 6% față de 31 decembrie 2023.

Datoria externă pe termen scurt a avut valoarea la 31 martie 2024 de 48.663 milioane euro (27,4% din totalul datoriei externe), în creștere cu 0,7% față de 31 decembrie 2023.

Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au însumat 2.095 milioane euro (comparativ cu 2.216 milioane euro în primul trimestru din 2023), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit estimat) au însumat valoarea netă de 2.330 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de -235 milioane euro, conform datelor puse la dispozitie de catre BNR.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 15,5% în luna martie 2024, comparativ cu 16,7% în anul 2023.

Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 31 martie 2024 a fost de 6,1 luni, în comparație cu 5,6 luni la 31 decembrie 2023.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 martie 2024 a fost de 102,6%, comparativ cu 96,3% la 31 decembrie 2023.

Image by kstudio on Freepik

Pro Economia