Hotărârile CA al BNR finante

La 31 martie 2021, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul de 35709 milioane euro, faţă de 35.139 milioane euro la 28 februarie 2021.

În cursul lunii martie 2021 au avut loc intrări de 2019 milioane euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit, alimentarea conturilor Ministerului Finanţelor, alimentarea contului Comisiei Europene şi altele. Totodată au avut loc ieşiri de 1449 milioane euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit, plăţi de rate şi dobânzi în contul datoriei publice denominate în valută şi altele.

Nivelul rezervei de aur s-a menţinut la 103,6 tone. În condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a situat la 4.788 milioane euro.

Rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) la 31 martie 2021 au fost de 40.497 milioane euro, faţă de 39.992 milioane euro la 28 februarie 2021.

Plăţile scadente în luna aprilie 2021 în contul datoriei publice denominate în valută, directe sau garantate de Ministerul Finanţelor, însumează circa 265 milioane euro.

Pro Economia