Hotărârile CA al BNR finante

Rezervele valutare ale Bancii Nationale, la 31 ianuarie 2023 aveau nivelul de 50.202 milioane euro, față de 46.636 milioane euro la 31 decembrie 2022.

Conform BNR in cursul lunii ianuarie 2023 au avut loc intrări de 4.754 milioane euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit la BNR, alimentarea conturilor Ministerului Finanțelor (inclusiv sumele rezultate din emisiunile unor euroobligațiuni ale

Ministerului Finanțelor denominate în dolari americani în valoare nominală netă de aproximativ 3.753 milioane dolari americani), alimentarea contului Comisiei Europene și altele.

Iesirile din cursul lunii ianuarie 2023 au fost in valoare de 1.188 milioane euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit la BNR, plăți de rate și dobânzi în contul datoriei publice denominate în valută și altele.

Nivelul rezervei de aur s-a menţinut la 103,6 tone. În condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a situat la 5.865 milioane euro.

Rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) la 31 ianuarie 2023 au fost de 56.067 milioane euro, faţă de 52.305 milioane euro la 31 decembrie 2022.

Plăţile scadente în luna februarie 2023 în contul datoriei publice denominate în valută, directe sau garantate de Ministerul Finanţelor, însumează circa 648 milioane euro.

Pro Economia