La 30 septembrie 2020, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul de 32.588 milioane euro, faţă de 35.768 milioane euro la 31 august 2020, în scădere cu 3.180 milioane euro (-8,89%).

În luna septembrie 2020 au avut loc intrări de 304 milioane euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit, alimentarea conturilor Ministerului Finanţelor Publice, şi altele.

Diminuarea rezervelor internaţionale ale BNR s-a datorat şi ieşirilor de 3.484 milioane euro, reprezentând serviciul datoriei publice externe din luna septembrie a.c. în sumă de 2.171 milioane euro (inclusiv rambursarea emisiunii de obligaţiuni denominată în euro din septembrie 2013 a Ministerului Finanţelor Publice, în sumă de 2.093 milioane euro), modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit şi altele.

Nivelul rezervei de aur s-a menţinut la 103,6 tone. În condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a situat la 5.366 milioane euro.

Rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) la 30 septembrie 2020 au fost de 37.954 milioane euro, faţă de 41.265 milioane euro la 31 august 2020, în scădere cu 3.311 milioane euro (-8,02%).

Plăţile scadente în luna octombrie 2020 în contul datoriei publice denominate în valută, directe sau garantate de Ministerul Finanţelor Publice, însumează circa 435 milioane euro.

Pro Economia