În cadrul şedinţei Consiliului guvernatorilor Băncii Central Europene (BCE) din 10 septembrie 2020, s-a arătat că informaţiile de până acum „sugerează un reviriment puternic, dar incomplet, al activităţii economice, în linii mari în concordanţă cu anticipaţiile precedente, deşi nivelul acesteia se menţine mult sub cele înregistrate înaintea pandemiei de coronavirus (COVID-19).

Deşi activitatea în industria prelucrătoare a continuat să se îmbunătăţească, ritmul de creştere a acesteia în sectorul serviciilor a consemnat recent o relativă încetinire. Robusteţea redresării rămâne grevată de incertitudini pronunţate, în condiţiile în care aceasta continuă să fie puternic dependentă de evoluţia viitoare a pandemiei şi de reuşita politicilor de izolare.

Cererea internă în zona euro a înregistrat o redresare semnificativă de la niveluri scăzute, deşi gradul ridicat de incertitudine privind perspectivele economice continuă să afecteze cheltuielile de consum şi investiţiile corporative. Inflaţia totală este inhibată de preţurile scăzute ale produselor energetice şi de presiunile reduse asupra preţurilor în contextul cererii modeste şi al deficitului semnificativ de cerere pe piaţa forţei de muncă.

În aceste condiţii, un stimul monetar substanţial rămâne necesar pentru a sprijini redresarea economică şi a menţine stabilitatea preţurilor pe termen mediu. Prin urmare, Consiliul guvernatorilor a decis să reconfirme orientarea acomodativă a politicii monetare în cadrul şedinţei din data de 10 septembrie 2020.”

Consiliul guvernatorilor, având în vedere că, pandemia de coronavirus rămâne principala sursă de incertitudini pentru economia globală, condiţiile financiare din zona euro nu au revenit încă la nivelurile înregistrate anterior pandemiei de coronavirus, PIB real în zona euro în trimestrul II 2020 s-a contractat cu 11,8% faţă de trimestrul I 2020, potrivit estimării preliminare a Eurostat rata anuală a inflaţiei IAPC în zona euro a scăzut la -0,2% în luna august, faţă de 0,4% în iulie, pandemia de coronavirus a exercitat în continuare o influenţă semnificativă asupra dinamicii masei monetare din zona euro de intervalul precedent, pandemia de coronavirus continuă să exercite un impact deosebit de amplu asupra finanţelor publice din zona euro, a reconfirmat setul de măsuri acomodative de politică monetară în vigoare.

Astfel, Consiliul guvernatorilor a hotărât ca ratele dobânzilor reprezentative ale BCE să rămână nemodificate. Totodată, Consiliul guvernatorilor a decis să continue efectuarea de achiziţii în cadrul programului de achiziţionare în regim de urgenţă în caz de pandemie (pandemic emergency purchase programme – PEPP) cu o valoare totală de 1 350 miliarde euro. Achiziţiile nete în cadrul programului de achiziţionare de active (asset purchase programme – APP) vor continua, într-un ritm lunar de 20 miliarde euro, alături de achiziţiile efectuate în cadrul pachetului temporar suplimentar în valoare de 120 miliarde euro până la sfârşitul anului.

Consiliul guvernatorilor va continua, de asemenea, să furnizeze un volum amplu de lichiditate prin intermediul operaţiunilor sale de refinanţare.

Mai exact, cea mai recentă operaţiune din cadrul celei de-a treia serii de operaţiuni ţintite de refinanţare pe termen mai lung (OTRTL III) a înregistrat un nivel de alocare a fondurilor foarte ridicat, sprijinind creditarea bancară a firmelor şi populaţiei.

Pro Economia