Hotărârile CA al BNR finante

Banca Națională a României (BNR) și Academia de Studii Economice din București (ASE) au încheiat un Protocol de colaborare în vederea impulsionării cercetării și performanței academice în domeniul monetar-bancar, documentul intrând în vigoare la data de 1 decembrie 2021.

Protocolul are patru obiective.

Primul consta in elaborarea, în colaborare, de studii de cercetare pe teme comune de interes, în baza unui plan anual de cercetare agreat.

Al doile obiectiv il reprezinta elaborarea de către Academia de Studii Economice din București, prin Departamentul Monedă și Bănci din cadrul Facultății Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori (FABBV) de analize privind consecințele unor inițiative legislative la nivel național sau european
asupra stabilității monetare sau financiare din România, analize care să fie diseminate publicului larg.

Al treilea obiectiv vizeaza organizarea anuală a unei conferințe BNR – ASE, prin FABBV, în luna aprilie, în care să fie prezentate lucrări relevante pentru contextul economic și financiar național și european. La conferință pot fi invitați, pentru a susține prezentări, sprecialiști din bănci centrale, alte facultăți ale ASE, sau universități din România și străinătate, instituții de credit și instituții financiare internaționale prezente în sectorul bancar românesc etc.

Al patrulea obiectiv il reprezinta inițierea demersurilor pentru organizarea în parteneriat BNR-ASE, începând cu anul universitar 2022/2023, a unui program de masterat cu specializare în activitatea băncilor centrale, în cadrul FABBV, similar programelor implementate la nivel european de alte bănci
centrale.

Pro Economia