Variaţia producţiei industriale

Produsul Intern Brut (date ajustate sezonier), estimat pentru trimestrul III 2021 a fost de 295216,8 milioane lei preţuri curente, în creştere (în termeni reali) cu 0,4% faţă de trimestrul II 2021 şi cu 8,1% faţă de trimestrul III 2020.

Produsul intern brut estimat pentru perioada 01.01.2021 – 30.09.2021 a fost de 866299,7 milioane lei preţuri curente, în creştere (în termeni reali) cu 6,9% faţă de perioada 01.01.2020 – 30.09.2020.

Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul III 2021 a fost de 322788,7 milioane lei preţuri curente, în creştere (în termeni reali) cu 7,4% faţă de trimestrul III 2020.

Produsul Intern Brut estimat pentru perioada 01.01.2021 – 30.09.2021 a fost de 819042,4 milioane lei preţuri curente, în creştere (în termeni reali) cu 7,1% faţă de perioada 01.01.2020 – 30.09.2020, informeaza Institutul National de Statistica.

La creşterea PIB, în perioada 01.01.2021 – 30.09.2021 faţă de perioada 01.01.2020 – 30.09.2020, contribuţii pozitive mai importante au avut comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor, transport şi depozitare, hoteluri şi restaurante (+2,0%), cu o pondere de 18,7% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu 10,9%. Industria (+1,3%), cu o pondere de 19,1% la formarea PIB şi al cărei volum de activitate s-a majorat cu 7,1%.

Agricultura, silvicultura şi pescuitul (+1,0%), cu o pondere mai redusă la formarea PIB (5,1%), dar care au înregistrat o creştere semnificativă a volumului de activitate, cu 23,2%.

O contribuţie pozitivă semnificativă au avut-o impozitele nete pe produs (+0,8%), acestea înregistrând o creştere a volumului lor cu 9,0%.

Din punctul de vedere al utilizării PIB, creşterea s-a datorat, în principal cheltuielilor pentru consumul final al gospodăriilor populaţiei, al cărei volum s-a majorat cu 7,5% contribuind cu +4,6% la rata de creştere a PIB. Formarea brute de capital fix, al cărei volum s-a majorat cu 6,2% a contribuit cu +1,5% la rata de creştere a PIB.

Un impact negativ l-a avut Exportul net (-1,9%), consecinţă a creşterii volumului exporturilor de bunuri şi servicii cu 13,8% corelată cu o creştere mai mare a volumului importurilor de bunuri şi servicii (16,7%).

Pro Economia