În perioada ianuarie – iunie 2020, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 3.497 milioane euro, comparativ cu 4.373 milioane euro în perioada ianuarie-iunie 2019.

În structură, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 1.127 milioane euro, balanţa serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 376 milioane euro, balanţa veniturilor primare a adus o contribuţie pozitivă de 1.123 milioane euro, iar balanţa veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mare cu 504 milioane euro.

Pro Economia