În perioada 1.I-30.VI 2020, exporturile FOB (Free on Board/Liber la bord – reprezintă preţul la frontiera ţării exportatoare, care include valoarea bunului, toate cheltuielile de transport până la punctul de îmbarcare, precum şi toate taxele pe care bunul trebuie să le suporte pentru a fi încărcat la bord) au însumat 28590,0 milioane euro, iar importurile CIF (Cost, Insurance, Freight/Cost, Asigurare, Navlu – reprezintă preţul la frontiera ţării importatoare, care cuprinde atât elementele componente ale preţului FOB, cât şi costul asigurării şi transportului internaţional) au însumat 37255,4 milioane euro.

În perioada 1.I-30.VI 2020, exporturile au scăzut cu 18,1%, iar importurile au scăzut cu 12,6%, comparativ cu perioada 1.I-30.VI 2019.

Deficitul balanţei comerciale (FOB/CIF) în perioada 1.I-30.VI 2020 a fost de 8665,4 milioane euro, mai mare cu 935,7 milioane euro decât cel înregistrat în perioada 1.I-30.VI 2019.

În luna iunie 2020, exporturile FOB au însumat 4843,3 milioane euro, iar importurile CIF au însumat 6164,6 milioane euro, rezultând un deficit de 1321,3 milioane euro.

Faţă de luna iunie 2019, exporturile din luna iunie 2020 au scăzut cu 12,9%, iar importurile au scăzut cu 7,9%.

Valoarea schimburilor intra-UE27 de bunuri în perioada 1.I-30.VI 2020 a fost de 20827,1 milioane euro la expedieri şi de 27195,8 milioane euro la introduceri, reprezentând 72,8% din total exporturi şi 73,0% din total importuri.

Valoarea schimburilor extra-UE27 de bunuri în perioada 1.I-30.VI 2020 a fost de 7762,9 milioane euro la exporturi şi de 10059,6 milioane euro la importuri, reprezentând 27,2% din total exporturi şi 27,0% din total importuri.

Pro Economia