Balanţa de plăţi şi datoria externă

În perioada ianuarie – octombrie 2021, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 13.850 milioane euro, comparativ cu 8.767 milioane euro în perioada ianuarie – octombrie 2020.

În structura acestuia, balanţa bunurilor și balanța veniturilor primare au consemnat deficite mai mari cu 3.368 milioane euro, respectiv cu 689 milioane euro. Balanța veniturilor secundare și cea a serviciilor au înregistrat excedente mai mici cu 645 milioane euro, respectiv cu 381 milioane euro.

Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România in primele 10 luni din 2021 au însumat 6.881 milioane euro (comparativ cu 2.130 milioane euro în perioada ianuarie – octombrie 2020), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 5.412 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 1.469 milioane euro.

În perioada ianuarie – octombrie 2021, datoria externă totală a crescut cu 5.827 milioane euro. Datoria externă pe termen lung a însumat 96.438 milioane euro la 31 octombrie 2021 (72,7% din totalul datoriei externe), în creștere cu 3,1% față de 31 decembrie 2020.

Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 octombrie 2021 nivelul de 36.196 milioane euro (27,3% din totalul datoriei externe), în creștere cu 8,8% față de 31 decembrie 2020.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 16,7% în perioada ianuarie – octombrie 2021, comparativ cu 20,7% în anul 2020.

Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 31 octombrie 2021 a fost de 5,0 luni, în comparație cu 5,6 luni la 31 decembrie 2020.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 octombrie 2021 a fost de 87,2%, comparativ cu 90,3% la 31 decembrie 2020, se arata intr-un comunicat al BNR.

Pro Economia