Hotărârile CA al BNR finante

Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârșitul lunii noiembrie 2021 un sold de 547.557,4 milioane lei.

Aceasta a crescut cu 0,9% (evoluție similară în termeni reali) față de luna octombrie 2021, iar în raport cu noiembrie 2020 s-a majorat cu 14,7% (6,4% în termeni reali).

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituțiile de credit a crescut în luna noiembrie 2021 cu 1,6% față de octombrie 2021 (evoluție similară în termeni reali), până la nivelul de 321.980,5 milioane lei.

Creditul în lei, cu o pondere de 72,0% în volumul total al creditului neguvernamental, s-a majorat cu 1,9%, iar creditul în valută exprimat în lei, cu o pondere de 28,0% în totalul creditului neguvernamental, a crescut cu 0,7% (evoluție similară când indicatorul este exprimat în euro).

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020, creditul neguvernamental a înregistrat o creștere de 14,6% (6,3% în termeni reali), pe seama creșterii cu 19,0% a componentei în lei (10,4% în termeni reali) și a majorării cu 4,7% a componentei în valută exprimată în lei (3,1% dacă indicatorul este exprimat în euro).

Creditul guvernamental a crescut în luna noiembrie 2021 cu 0,2% față de luna octombrie 2021, până la 158.439,0 milioane lei. În raport cu noiembrie 2020, acesta a crescut cu 11,6% (3,6% în termeni reali).

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au crescut în luna noiembrie 2021 cu 0,9% față de luna anterioară, până la nivelul de 462.462,9 milioane lei și cu 12,7% (4,6% în termeni reali) față de noiembrie 2020.

Depozitele în lei ale rezidenților, cu o pondere de 64,4% în totalul depozitelor clienților neguvernamentali, au crescut cu % față de luna octombrie 2021, până la 297.613,7 milioane lei și au crescut cu 12,6% (4,4% în termeni reali) față de noiembrie 2020.

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au scăzut cu 0,1% față de luna anterioară, până la 161.026,3 milioane lei, iar față de luna noiembrie 2020 au înregistrat o creștere de 9,2% (1,3% în termeni reali).

Depozitele în lei ale altor sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) au crescut cu 2,6% (până la 136.587,5 milioane lei) față de luna precedentă și au crescut cu 16,8% (8,4% în termeni reali) față de luna noiembrie 2020.

Depozitele în valută ale rezidenților, exprimate în lei, reprezentând 35,6% în volumul total al depozitelor clienților neguvernamentali, s-au majorat cu 0,5% față de luna octombrie 2021, ajungând până la nivelul de 164.849,2 milioane lei (exprimate în euro, acestea au crescut cu 0,5%, până la 33.309,6 milioane euro).

Comparativ cu luna noiembrie 2020, indicatorul a crescut cu 13,0%, exprimat în lei și cu 11,3%, dacă este exprimat în euro.

Depozitele în valută ale gospodăriilor populației, exprimate în lei, au crescut cu 0,6% față de luna octombrie 2021, până la 116.762,2 milioane lei; exprimate în euro, acestea au crescut cu 0,6%. Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020, creșterea acestui indicator exprimat în lei a fost de 11,7% (10,0%, dacă indicatorul este exprimat în euro).

Depozitele în valută ale altor sectoare, exprimate în lei, au crescut cu 0,3% față de luna octombrie 2021, până la 48.087,0 milioane lei (evoluție similară când indicatorul este exprimat în euro).

Comparativ cu noiembrie 2020, acest indicator, exprimat în lei, s-a majorat cu 16,4% (dacă este exprimat în euro, creșterea a fost de 14,6%).

Pro Economia