În data de 14 octombrie 2020 s-a desfăşurat, a treia şedinţă din acest an a Consiliului general al Comitetului Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială (CNSM).

În cadrul şedinţei, au fost supuse analizei şi deciziei membrilor CNSM lucrări care vizează politica macroprudenţială şi riscul sistemic, respectiv analiza periodică de recalibrare a amortizorului anticiclic de capital şi modul de implementare al amortizorului de capital pentru alte instituţii de importanţă sistemică în cursul anului 2021.

De asemenea, Consiliul general al CNSM a fost informat cu privire la rezultatele analizei periodice referitoare la amortizorul de capital pentru riscul sistemic, implementarea Recomandării CERS/2020/8 referitoare la monitorizarea implicaţiilor asupra stabilităţii financiare ale măsurilor privind moratoriile pentru credite, schemele publice de garantare a creditelor şi alte măsuri de natură fiscală luate pentru a proteja economia reală de efectele pandemiei COVID-19, riscurile sistemice identificate la nivelul sistemului financiar naţional, măsurile implementate de Banca Naţională a României (BNR) în contextul pandemiei COVID-19 şi perspectiva riscurilor în viziunea CERS şi propunerile de politici recomandate.

Au fost aprobate, Recomandarea CNSM nr. R/7/2020 privind amortizorul anticiclic de capital, ţinând cont că nivelul îndatorării totale continuă să se menţină sub pragul de semnal, precum şi de incertitudinile cu privire la evoluţiile economico-financiare la nivel naţional şi internaţional generate de răspândirea infeciilor COVID-19.

Se recomandă ca Banca Naţională a României să menţină rata amortizorului anticiclic de capital la nivelul de 0 (zero) la sută. De asemenea, se recomandă BNR continuarea monitorizării evoluţiei situaţiei economice şi a creditării la nivel agregat şi sectorial, cu urmărirea atentă a impactului pandemiei COVID-19 asupra finanţării populaţiei şi companiilor de către instituţiile de credit.

Recomandarea CNSM nr. R/8/2020 privind modul de implementare în cursul anului 2021 a amortizorului de capital pentru instituţiile sistemice (amortizorul O-SII)

– În conformitate cu prevederile legale naţionale şi utilizând metodologia armonizată cu Ghidul Autorităţii Bancare Europene privind criteriile de stabilire a condiţiilor de aplicare a articolului 131 alineatul (3) din Directiva 2013/36/EU (CRD) în ceea ce priveşte evaluarea altor instituţii de importanţă sistemică (O-SII), se recomandă Băncii Naţionale a României să impună, începând cu data de 1 ianuarie 2021, pe baza individuală sau consolidată, după caz, un amortizor de capital aferent altor instituţii de importanţă sistemică (O-SII), calculat pe baza valorii totale a expunerii la risc, fiecărei instituţii de credit identificate ca având un caracter sistemic pe baza datelor raportate pentru 31.12.2019.

Nivelul amortizorului pentru fiecare bancă sistemică urmează a fi publicat pe website-ul CNSM până la data de 1 decembrie 2020, conform reglementărilor europene şi naţionale aplicabile.

În plus, Consiliul general al CNSM a decis înfiinţarea unui grup de lucru având ca mandat identificarea unor posibile soluţii pentru sprijinirea finanţării verzi (green finance).

Comitetul Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială a fost înfiinţat în baza Legii nr.12/2017 privind supravegherea macroprudenţială a sistemului financiar naţional, asigurându-se astfel implementarea Recomandării Comitetului european pentru risc sistemic (CERS) nr. 3/2011 privind mandatul macroprudenţial al autorităţilor naţionale. Din cadrul CNSM fac parte reprezentanţi ai Băncii Naţionale a României, ai Autorităţii de Supraveghere Financiară şi ai Guvernului. Misiunea CNSM este de a asigura coordonarea în domeniul supravegherii macroprudenţiale a sistemului financiar naţional, prin stabilirea politicii macroprudenţiale şi a instrumentelor adecvate pentru punerea în aplicare a acesteia.

Pro Economia