Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au însumat 352 milioane euro (comparativ cu 2.697 milioane euro în perioada ianuarie – iunie 2019), în scădere cu 2.345 milioane euro.

În structură, participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 160 milioane euro, în timp ce creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 192 milioane euro.

Pro Economia