deficit

Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la 31.01.2022 un sold de 568.087,5 milioane lei.

Aceasta a crescut cu 0,6% (-0,8% în termeni reali) față de 31.12.2021, iar în raport cu ianuarie 2021 s-a majorat cu 15,9% (6,9% în termeni reali).

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituțiile de credit a crescut la 31.01.2022 cu 0,7% față de 31.12.2021 (-0,8% în termeni reali), până la nivelul de 326.461,2 milioane lei. Creditul în lei, cu o pondere de 72,2% în volumul total al creditului neguvernamental, s-a majorat cu 0,4%, iar creditul în valută exprimat în lei, cu o pondere de 27,8% în totalul creditului neguvernamental, a crescut cu 1,4% (evoluție similară în cazul exprimării indicatorului în euro).

Comparativ cu ianuarie 2021, creditul neguvernamental a înregistrat o creștere de 15,1% (6,3% în termeni reali), pe seama creșterii cu 19,5% a componentei în lei (10,3% în termeni reali) și a majorării cu 5,2% a componentei în valută exprimată în lei (3,6% în cazul exprimării indicatorului în euro).

Creditul guvernamental a scăzut în luna ianuarie 2022 cu 2,9% față de luna decembrie 2021, până la 167.592,3 milioane lei. În raport cu ianuarie 2021, acesta a crescut cu 11,1% (2,5% în termeni reali).

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au scăzut în luna ianuarie 2022 cu 0,1% față de luna anterioară, până la nivelul de 478.847,6 milioane lei, iar față de aceeași perioada a anului anterior s-au majorat cu 13,5% (4,7% în termeni reali).

Depozitele în lei ale rezidenților, cu o pondere de 64,2% în totalul depozitelor clienților neguvernamentali, au scăzut cu 1,3% față de luna decembrie 2021, până la 307.348,8 milioane lei.

Comparativ cu luna ianuarie 2021, acestea au crescut cu 11,8% (3,2% în termeni reali), se arata intr-un
comunicat al BNR.

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 0,3% față de luna anterioară, până la 165.486,0 milioane lei, și cu 8,0% (-0,4% în termeni reali) față de aceeași perioada a anului anterior.

Depozitele în lei ale altor sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) au scăzut cu 3,1% (până la 141.862,8 milioane lei) față de luna precedentă, iar față de luna ianuarie 2021 au înregistrat o creștere de 16,7% (7,7% în termeni reali).

Depozitele în valută ale rezidenților, exprimate în lei, reprezentând 35,8% în volumul total al depozitelor clienților neguvernamentali, s-au majorat cu 2,2% față de luna decembrie 2021, ajungând până la nivelul de 171.498,9 milioane lei (exprimate în euro, acestea au crescut cu 2,2%, până la 34.668,7 milioane euro). Comparativ cu luna ianuarie 2021, indicatorul exprimat în lei a crescut cu 16,6% (14,9%, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Depozitele în valută ale gospodăriilor populației, exprimate în lei, au crescut cu 0,9% față de luna decembrie 2021, până la 119.973,3 milioane lei, respectiv cu 1,0%, exprimate în euro.

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021, creșterea acestui indicator exprimat în lei a fost de 12,5% (10,8%, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Depozitele în valută ale altor sectoare, exprimate în lei, au crescut cu 5,1% față de luna decembrie 2021, până la 51.525,6 milioane lei, evoluție fiind similară cu cea a indicatorului exprimat în euro. Comparativ cu ianuarie 2021, indicatorul exprimat în lei s-a majorat cu 27,4% (25,5%, în cazul exprimării indicatorului în euro).

La 28 februarie 2022, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul de 41.877 milioane euro, față de 43.106 milioane euro la 31 ianuarie 2022.

În cursul lunii februarie au avut loc intrări de 3.228 milioane euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit la BNR; alimentarea conturilor Ministerului Finanțelor (inclusiv sumele rezultate din emisiunile unor euroobligațiuni ale Ministerului Finanțelor în valoare nominală totală de 2.500 milioane euro), alimentarea contului Comisiei Europene și altele;

Au avut loc si ieşiri de 4.457 milioane euro, reprezentând: modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit la BNR; plăți de rate și dobânzi în contul datoriei publice denominate în valută (inclusiv rambursarea emisiunii de obligaţiuni denominată în dolari americani a Ministerului Finanțelor în sumă de aproximativ 2.087 milioane dolari americani) și altele.

Nivelul rezervei de aur s-a menţinut la 103,6 tone. În condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a situat la 5.671 milioane euro.

Rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) la 28 februarie 2022 au fost de 47.548 milioane euro, faţă de 48.451 milioane euro la 31 ianuarie 2022.

Plăţile scadente în luna martie 2022 în contul datoriei publice denominate în valută, directe sau garantate de Ministerul Finanţelor, însumează circa 111 milioane euro.

Pro Economia