Sinteza celor prezentate de BNR, este creşterea masei monetare la 30.09.2020 faţă de 30.09.2019 cu 15,1% (în termeni reali 12,4%), şi creşterea creditului guvernamental la 30.09.2020 faţă de 30.09.2019 cu 24,9% (21,9% în termeni reali).

Şi economisirea a cunoscut o creştere de 2 cifre faţă de 30.09.2019.

Masa monetară în sens larg, a înregistrat la sfârşitul lunii septembrie 2020 un sold de 460.999,2 milioane lei. Aceasta a crescut cu 1,8% (2,0% în termeni reali faţă de luna august 2020, iar în raport cu septembrie 2019 s-a majorat cu 15,1% (12,4% în termeni reali).
Soldul creditului neguvernamental acordat de instituţiile de credit a crescut în luna septembrie 2020 cu 1,1% faţă de luna august 2020 (1,2% în termeni reali), până la nivelul de 277.500,3 milioane lei. Creditul în lei, cu o pondere de 68,6% în volumul total al creditului neguvernamental, s-a majorat cu 1,3%, iar creditul în valută exprimat în lei, cu o pondere de 31,4% în totalul creditului neguvernamental, a crescut cu 0,7% (exprimat în euro, indicatorul a crescut cu 0,1%).

Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2019, creditul neguvernamental a înregistrat o creştere de 4,0% (1,5% în termeni reali), pe seama creşterii cu 7,1% a componentei în lei (4,5% în termeni reali) şi a scăderii cu 2,0% a componentei în valută exprimată în lei (scăderea a fost de 4,4% dacă indicatorul este exprimat în euro).

Creditul guvernamental a scăzut în luna septembrie 2020 cu 1,3% faţă de luna august 2020, până la 134.257,3 milioane lei. În raport cu septembrie 2019, acesta a crescut cu 24,9% (21,9% în termeni reali).

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au crescut în luna septembrie 2020 cu 1,9% faţă de luna anterioară, până la nivelul de 397.145,9 milioane lei şi cu 14,7% (12,0% în termeni reali) faţă de aceeaşi lună a anului trecut.

Depozitele în lei ale rezidenţilor, cu o pondere de 64,4% în totalul depozitelor clienţilor neguvernamentali, au crescut cu 1,9% faţă de luna august 2020, până la 255.943,9 milioane lei, şi cu 13,0% (10,3% în termeni reali) faţă de septembrie 2019.
Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei s-au majorat cu 1,0% faţă de luna anterioară, până la 142.008,3 milioane lei, iar faţă de luna septembrie 2019 au înregistrat o creştere de 13,7% (10,9% în termeni reali).

Depozitele în lei ale altor sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) au crescut cu 3,1% (până la 113.935,6 milioane lei) faţă de luna precedentă, şi cu 12,3% (9,6% în termeni reali) faţă de luna septembrie a anului trecut.
Depozitele în valută ale rezidenţilor, exprimate în lei, reprezentând 35,6% în volumul total al depozitelor clienţilor neguvernamentali, s-au majorat cu 2,0% faţă de luna august 2020, ajungând până la nivelul de 141.202,0 milioane lei (exprimate în euro, acestea s-au majorat cu 1,3%, până la 28.995,4 milioane euro). Comparativ cu luna septembrie 2019, indicatorul a crescut cu 18,0%, exprimat în lei şi cu 15,1%, dacă este exprimat în euro.

Depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei, exprimate în lei, au crescut cu 1,8% faţă de luna august 2020, până la 101.980,9 milioane lei.

Exprimate în euro, acestea au crescut cu 1,2%. Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, creşterea acestui indicator exprimat în lei a fost de 16,6% şi de 13,7%, dacă indicatorul este exprimat în euro.

Depozitele în valută ale altor sectoare, exprimate în lei, au crescut până la nivelul de 39.221,0 milioane lei, înregistrând o creştere de 2,4% faţă de luna august 2020 (1,7% când indicatorul este exprimat în euro). Comparativ cu septembrie 2019, acest indicator, exprimat în lei, s-a majorat cu 21,9% (dacă este exprimat în euro, creşterea a fost de 18,9%).

Pro Economia