deficit

Rezervele valutare la Banca Naţională a României la 30 aprilie 2024, se situau la nivelul de 62.511 milioane euro, față de 64.279 milioane euro la 31 martie 2024.

In luna aprilie 2024 au avut loc intrări de 1.338 milioane euro, reprezentând: modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit la BNR; alimentarea conturilor Ministerului Finanțelor; alimentarea contului Comisiei Europene și altele.

Ieşiri in luna aprilie 2024 au fost de 3.106 milioane euro, reprezentând: modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit la BNR; plăți de rate și dobânzi în contul datoriei publice denominate în valută (inclusiv rambursarea emisiunii de obligaţiuni denominată în euro a Ministerului Finanțelor, în sumă de aproximativ 1.492 milioane euro) și altele.

Nivelul rezervei de aur s-a menţinut la 103,6 tone. În condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a situat la 7.189 milioane euro.

Rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) la 30 aprilie 2024 au fost de 69.700 milioane euro, faţă de 71.177 milioane euro la 31 martie 2024.

Plăţile scadente în luna mai 2024 în contul datoriei publice denominate în valută, directe sau garantate de Ministerul Finanţelor, însumează circa 148 milioane euro.

Pro Economia