deficit

BNR precizează că în perioada ianuarie – octombrie 2020, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 8.778 milioane euro, comparativ cu 9.117 milioane euro în perioada ianuarie-octombrie 2019.

În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 995 milioane euro, balanţa serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 715 milioane euro, balanţa veniturilor primare şi-a mărit deficitul cu 191 milioane euro, iar balanţa veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mare cu 810 milioane euro.

Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 1.754 milioane euro (comparativ cu 4.673 milioane euro în perioada ianuarie – octombrie 2019), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 3.262 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă negativă de 1.508 milioane euro.

În perioada ianuarie – octombrie 2020, datoria externă totală a crescut cu 9.208 milioane euro.

În structură, datoria externă pe termen lung a însumat 84.771 milioane euro la 31 octombrie 2020 (71,2 la sută din totalul datoriei externe), în creştere cu 14,1 la sută faţă de 31 decembrie 2019. Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 octombrie 2020 nivelul de 34.220 milioane euro (28,8 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 3,5 la sută faţă de 31 decembrie 2019.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 19,7 la sută în perioada ianuarie – octombrie 2020, comparativ cu 19,3 la sută în anul 2019. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri şi servicii la 31 octombrie 2020 a fost de 5,3 luni, în comparaţie cu 4,5 luni la 31 decembrie 2019.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 octombrie 2020 a fost de 73,7 la sută, comparativ cu 68,8 la sută la 31 decembrie 2019.

Pro Economia