Deficit de 9763 milioane Euro

În primele 11 luni din anul 2020, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 9763 milioane Euro, comparativ cu 9655 milioane Euro în primele luni din anul 2019.

În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 1096 milioane euro, balanţa serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 815 milioane euro, balanţa veniturilor primare şi-a mărit deficitul cu 333 milioane euro, iar balanţa veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mare cu 506 milioane euro.

Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 1876 milioane euro (comparativ cu 4740 milioane euro în perioada ianuarie – noiembrie 2019), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 3845 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă negativă de 1969 milioane euro.

În primele 11 luni ale anului 2020, datoria externă totală a crescut cu 10187 milioane euro.

Datoria externă pe termen lung a însumat 85794 milioane euro la 30 noiembrie 2020 (71,5% din totalul datoriei externe), în creştere cu 15,4% faţă de 31 decembrie 2019. Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 noiembrie 2020 nivelul de 34176 milioane euro (28,5% din totalul datoriei externe), în scădere cu 3,6% faţă de 31 decembrie 2019.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 19,0% în primele 11 luni din anul 2020, comparativ cu 19,3% în anul 2019. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri şi servicii la 30 noiembrie 2020 a fost de 5,2 luni, în comparaţie cu 4,5 luni la 31 decembrie 2019.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 30 noiembrie 2020 a fost de 74,0%, comparativ cu 68,8% la 31 decembrie 2019.

Pro Economia