BVB

În anul 2020, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 10983 milioane euro, comparativ cu 10480 milioane euro în anul 2019.

Aceasta înseamnă o creştere de 503 milioane euro, de +4,8% mai mult decât în 2019. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 1371 milioane euro, balanţa serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 981 milioane euro, balanţa veniturilor primare şi-a mărit deficitul cu 656 milioane euro, iar balanţa veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mare cu 543 milioane euro.

Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România în anul 2020 au însumat 1921 milioane euro (comparativ cu 4849 milioane euro în anul 2019). Aceasta scădere este de 2928 milioane euro, adică cu -60,38% faţă de anul 2019. În cadrul investiţiilor directe participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 3953 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă negativă de 2032 milioane euro.

În anul 2020, datoria externă totală a crescut cu 15669 milioane euro.

Datoria externă pe termen lung a însumat 91276 milioane euro la 31 decembrie 2020 (72,8% din totalul datoriei externe), în creştere cu 22,8% faţă de 31 decembrie 2019. Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 decembrie 2020 nivelul de 34176 milioane euro (27,2% din totalul datoriei externe), în scădere cu 3,6% faţă de 31 decembrie 2019.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 18,6% în anul 2020, comparativ cu 19,3% în anul 2019. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri şi servicii la 31 decembrie 2020 a fost de 5,7 luni, în comparaţie cu 4,5 luni la 31 decembrie 2019.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 decembrie 2020 a fost de 88,4%, comparativ cu 68,8% la 31 decembrie 2019.

Pro Economia