În perioada ianuarie – iunie 2020, datoria externă totală a crescut cu 5 579 milioane euro, faţă de de soldul la 31.12.2019, adica +5,27%.

În structură datoria externă pe termen lung a însumat 78.983 milioane euro la 30 iunie 2020 (70,9 la sută din totalul datoriei externe), în creştere cu 7,2 la sută faţă de 31 decembrie 2019, iar datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 iunie 2020 nivelul de 32.469 milioane euro (29,1 la sută din totalul datoriei externe), în creştere cu 0,8 la sută faţă de 31 decembrie 2019.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 18,1 la sută în perioada ianuarie – iunie 2020, comparativ cu 18,6 la sută în anul 2019. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri şi servicii la 30 iunie 2020 a fost de 5,7 luni, în comparaţie cu 4,6 luni la 31 decembrie 2019.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 30 iunie 2020 a fost de 80,0 la sută, comparativ cu 73,8 la sută la 31 decembrie 2019.

Pro Economia