PIB

INS a dat publicităţii datele provizorii privitor la PIB, aferent trimestrului III 2020, cât şi pentru perioada 01.01.2020 – 30.09.2020.

Totodată, INS precizează că estimările “semnal” precum şi cele provizorii ale Produsului intern brut trimestrial sunt afectate de dificultăţile create de criza pandemică şi de instituirea stării de urgenţă şi a stării de alertă. Aceste dificultăţi au fost legate de colectarea datelor de bază care reprezintă intrări pentru conturile naţionale şi sau concretizat printr-o creştere a ratei de non-răspuns. Pentru completarea informaţiilor au fost utilizate surse alternative pentru a diminua, cât mai mult posibil, efectele acestor cauze asupra calităţii indicatorilor produşi.

Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul III 2020 a fost de 279.174,4 milioane lei preţuri curente, în scădere – în termeni reali – cu 6,0% faţă de trimestrul III 2019.

Produsul Intern Brut estimat pentru perioada 01.01 – 30.09.2020 a fost de 718.269,9 milioane lei preţuri curente, în scădere – în termeni reali – cu 5,1% faţă de perioada 01.01 – 30.09.2019.

Produsul Intern Brut – date ajustate sezonier – estimat pentru trimestrul III 2020 a fost de 254.951,1 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 5,6% faţă de trimestrul II 2020 şi în scădere, cu 6,0% faţă de trimestrul III 2019. Produsul intern brut estimat pentru perioada 01.01 – 30.09.2020 a fost de 763.322,4 milioane lei preţuri curente, în scădere – în termeni reali – cu 4,6% faţă de perioada 01.01 – 30.09.2019.

La scăderea PIB, în perioada 01.01 – 30.09.2020 faţă de perioada 01.01 – 30.09.2019, contribuţii negative mai importante au avut mai multe ramuri. Industria (-2,4%), cu o pondere de 20,2% la formarea PIB, şi al cărei volum de activitate s-a redus cu 11,1%. Agricultura, silvicultura şi pescuitul (-1,2%), cu o pondere de 4,2% la formarea PIB, dar care au înregistrat o scădere semnificativă a volumului de activitate, cu 23,2%. Activităţile de spectacole, culturale şi recreative, reparaţii de produse de uz casnic şi alte servicii (-0,9%), cu o pondere de 2,7% la formarea PIB, şi care au înregistrat o scădere cu 27,3% a volumului de activitate.

Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor, transport şi depozitare; hoteluri şi restaurante (-0,8%), cu o pondere de 18,5% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a redus cu 4,2%. O contribuţie negativă semnificativă au avut-o impozitele nete pe produs (-1,0%), acestea înregistrând o scădere a volumului lor cu 10.8%.

Un impact pozitiv mai important asupra ratei de creştere a PIB au avut construcţiile (+0,5%), cu o pondere de 4,7% la formarea PIB şi al cărei volum de activitate s-a majorat cu 12,6%, informaţiile şi comunicaţiile (+0,6%), cu o pondere de 6,8% la formarea PIB şi al căror volum de activitate a crescut cu 10,3%.

Din punctul de vedere al utilizării PIB, scăderea s-a datorat, în principal cheltuielilor pentru consumul final al gospodăriilor populaţiei, al cărei volum s-a redus cu 4,8% contribuind cu -3,0% la rata de creştere a PIB. Şi exportul net a contribuit negativ, (-2,0%), consecinţă a scăderii cu 12,8% a exporturilor de bunuri şi servicii corelată cu o scădere mai mică a volumului importurilor de bunuri şi servicii (7,5%). Şi variaţia stocurilor (-1,6%) a contribuit negativ.

Un impact pozitiv asupra ratei de creştere a PIB l-a avut formarea brută de capital fix, cu o contribuţie de +1,0%, şi al cărei volum s-a majorat cu 4,2%.

Pro Economia