În perioada 01.01.2020 – 31.07.2020 veniturile bugetului general consolidat au însumat 175,15 mld lei în scădere cu 2,7% faţă de 01.01.2019 – 31.07.2019.

Ca pondere în PIB estimat, veniturile bugetare au înregistrat o reducere de 0,4% (an/an).

În perioada 01.01.2020 – 31.07.2020 cheltuielile bugetului general consolidat au fost în sumă de 224,83 mld lei şi au crescut în termeni nominali cu 13,4% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. Exprimate ca procent din Produsul Intern Brut, cheltuielile au înregistrat o creştere cu 2,5 puncte procentuale de la 18,7% din PIB 2019 la 21,3% din PIB în 2020.

În aceste condiţii, bugetul general consolidat în perioada 01.01.2020-31.07.2020 a înregistrat un deficit de 49,68 mld lei (4,7% din PIB).

Conform Ministerului de Finanţe, acest lucru se datorează faptului că „Sume în valoare de 27.01 mld lei (2,55% din PIB) au fost lăsate în mediul economic prin facilităţile fiscale, investiţii şi cheltuieli excepţionale adoptate pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19. Creşterea deficitul bugetar aferent primelor şapte luni ale anului curent, comparativ cu cel înregistrat în perioada similară a anului trecut, este explicată, pe partea venituri, de evoluţia nefavorabilă a încasărilor bugetare în perioada martie-iulie datorită crizei, precum şi ca urmare a amânării plăţii unor obligaţii fiscale de către agenţii economici pe perioada crizei (12,5 mld lei), de creşterea cu 3,05 mld lei a restituirilor de TVA, faţă de nivelul aferent perioadei ian-iulie 2019, pentru susţinerea lichidită şi în sectorul privat, precum şi de bonificaţiile acordate pentru plata la scadenţă a impozitului pe profit şi a celui pe veniturile microîntreprinderilor, în valoare de 0,25 mld lei. De asemenea, pe partea de cheltuieli, faţă de creşterea bugetară prin efectul legilor s-a înregistrat o creştere a cheltuielilor de investiţii cu 4,61 mld lei faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, precum şi plăţi cu caracter excepţional generate de epidemia COVID-19 de aproximativ 6,56 mld lei.”

Pro Economia