PIB

În cadrul şedinţei, a patra şi ultima din 2020, desfăşurată în procedură scrisă, conform comunicatului, au fost supuse analizei şi deciziei membrilor CNSM lucrări care vizează politica macroprudenţială şi riscul sistemic, respectiv analiza periodică de recalibrare a amortizorului anticiclic de capital.

Consiliul general al CNSM a fost informat cu privire la caracteristicile, modul de implementare şi implicaţiile asupra stabilităţii financiare ale măsurilor adoptate cu scopul de a proteja economia reală de efectele pandemiei COVID-19, impactul planurilor de finanţare ale instituţiilor de credit asupra fluxului de creditare către economia reală, rezultatele exerciţiului de testare la stres a solvabilităţii sectorului bancar şi riscurile sistemice identificate la nivelul sistemului financiar naţional.

Cu această ocazie, a fost aprobată, cu unanimitate de voturi, Recomandarea CNSM nr. R/9/2020 privind amortizorul anticiclic de capital. Date fiind incertitudinile privind evoluţia viitoare a economiei şi a dinamicii observată în cazul activităţii de creditare, atât la nivel agregat, cât şi sectorial, se recomandă ca Banca Naţională a României să menţină rata amortizorului anticiclic de capital la nivelul de 0 (zero) la sută. Decizia de menţinere a amortizorului CCyB la nivelul de zero la sută se înscrie în direcţia măsurilor de natură fiscală, monetară şi de supraveghere micro şi macroprudenţială adoptate la nivel naţional şi european pentru a asigura menţinerea unei baze solide de capital şi de lichiditate pentru sectorul bancar în scopul sprijinirii economiei reale.

Pe ordinea de zi a Consiliului general al CNSM s-a aflat şi aprobarea transmiterii către Comitetul European pentru Riscul Sistemic (CERS) a notificărilor referitoare la implementarea unor recomandări precum Recomandarea CERS/2015/1 privind recunoaşterea şi stabilirea ratelor amortizoarelor anticiclice pentru expunerile faţă de ţări terţe, Recomandarea CERS/2019/18 privind colectarea şi schimbul de informaţii în scopuri macroprudenţiale cu privire la sucursalele instituţiilor de credit care au sediul principal într-un alt stat membru sau într-o ţară terţă, Recomandarea CERS/2019/3 de modificare a Recomandării CERS/2016/14 privind acoperirea unor lacune la nivelul datelor privind bunurile imobile şi Recomandarea CERS/2020/8 referitoare la monitorizarea implicaţiilor asupra stabilităţii financiare ale măsurilor privind moratoriile pentru credite, schemele publice de garantare a creditelor şi alte măsuri de natură fiscală luate pentru a proteja economia reală de efectele pandemiei COVID-19.

În cadrul şedinţei, Consiliul general al CNSM a aprobat, totodată, Regulamentul CNSM nr. 1/2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului CNSM nr. 2/2017 privind metodologia şi procedura utilizate pentru stabilirea amortizoarelor de capital şi sfera de aplicare a acestor instrumente, având în vedere necesitatea de a se armoniza cadrul naţional de reglementare cu prevederile Directivei (UE) 2019/878 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 mai 2019 de modificare a Directivei 2013/36/UE în ceea ce priveşte entităţile exceptate, societăţile financiare holding, societăţile financiare holding mixte, remunerarea, măsurile şi competenţele de supraveghere şi măsurile de conservare a capitalului (CRD V). Regulamentul CNSM nr. 1/2020 va fi publicat pe website-ul CNSM.

Comitetul Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială a fost înfiinţat în baza Legii nr.12/2017 privind supravegherea macroprudenţială a sistemului financiar naţional, asigurându-se astfel implementarea Recomandării Comitetului european pentru risc sistemic (CERS) nr. 3/2011 privind mandatul macroprudenţial al autorităţilor naţionale.

Din cadrul CNSM fac parte reprezentanţi ai Băncii Naţionale a României, ai Autorităţii de Supraveghere Financiară şi ai Guvernului. Misiunea CNSM este de a asigura coordonarea în domeniul supravegherii macroprudenţiale a sistemului financiar naţional, prin stabilirea politicii macroprudenţiale şi a instrumentelor adecvate pentru punerea în aplicare a acesteia.

Pro Economia