bursa de valori bucuresti

In vederea imbunatatirii guvernantei si a calitatii raportarii, prin alinierea la schimbările de reglementare ale UE

care afectează structurile de guvernanță, la cele mai recente Principii G20/OCDE de Guvernanță Corporativă și la cele mai bune practici în domeniu, Bursa de Valori București (BVB) și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) vor colabora pentru a revizui codul de guvernanță corporativă al pieței românești, aliniindu-l la modificările recente de reglementare și la standardele internaţionale actuale.

BERD are o relație strânsă și de lungă durată cu BVB, inclusiv activități comune privind orientările de raportare de mediu,

sociale și de guvernanță pe care BVB le-a publicat în 2022, cu asistență tehnică din partea BERD, precum și dezvoltarea actualului Cod de Guvernanță Corporativă adoptat în 2015.

Versiunea revizuită a Codului este așteptată să fie lansată până la sfârșitul anului 2024, astfel încât primul an de raportare conform cu noul Cod este 2026 pentru exercițiul financiar al anului 2025, conform informatiilor oferite de BVB.

Procesul de revizuire a Codului va ține cont de contribuțiile și informațiile tuturor participanților la piață.

Pro Economia