Începând cu luna septembrie 2020, Banca Naţională a României a devenit membru al grupului de bănci centrale şi autorităţi de supraveghere financiară denumit Reţeaua pentru ecologizarea sistemului financiar (Network for Greening the Financial System – NGFS), anunţă printr-un comunicat BNR.

Reţeaua a fost înfiinţată de către 8 bănci centrale şi autorităţi de supraveghere cu ocazia One Planet Summit, desfăşurat la Paris în decembrie 2017, pentru a consolida răspunsul global în realizarea obiectivelor Acordului de la Paris, această reţea înregistrând în prezent un număr de 72 de membri şi 13 observatori. NGFS îşi propune să contribuie la analiza şi gestionarea riscurilor de mediu şi climatice şi să mobilizeze finanţări care să susţină tranziţia spre o economie durabilă.

În ultimii ani, se arată în continuarea comunicatului, BNR a acordat o atenţie aparte analizelor şi demersurilor de cercetare care vizează problematica riscurilor financiare asociate schimbărilor climatice, urmărind permanent ultimele evoluţii din acest domeniu în cadrul forurilor internaționale la care participă.

Mai mult, BNR a întreprins acţiuni de identificare, dezvoltare şi utilizare a unor instrumente specifice de analiză a riscurilor provenite din sfera schimbărilor climatice, ca parte a cadrului de politici privind stabilitatea financiară şi a organizat în cooperare cu Fondul Monetar Internaţional o sesiune specială privind riscurile climatice şi implicaţiile acestora asupra stabilităţii financiare în cadrul ediţiei din anul 2019 a Seminarului regional anual de stabilitate financiară.

La data de 16 septembrie 2020, Banca Naţională a României (BNR) a devenit membru al Reţelei băncilor centrale şi autorităţilor de supraveghere financiară pentru ecologizarea sistemului financiar (Network for Greening the Financial System, NGFS).

NGFS a fost înfiinţată de către opt bănci centrale şi autorităţi de supraveghere în decembrie 2017 la Summitul One Planet de la Paris pentru a consolida răspunsul global necesar pentru îndeplinirea obiectivelor Acordului de la Paris. De atunci, numărul membrilor NGFS a crescut semnificativ, fiind alcătuită în prezent din 72 de membri şi 13 observatori. NGFS îşi propune să îmbunătăţească cadrul de analiză şi gestionare a riscurilor legate de climă şi mediu şi să crească rolul sistemului financiar pentru finanţarea tranziţiei către o economie durabilă.

În acest scop, reţeaua defineşte şi promovează cele mai bune practici care urmează să fie puse în aplicare atât în cadrul, cât şi în afara calităţii de membru al NGFS şi elaborează lucrări analitice privind finanţarea ecologică.

În finalul comunicatului, se arată că BNR a luat deja măsuri pentru identificarea, dezvoltarea şi utilizarea unor instrumente specifice de analiză a riscurilor climatice în cadrul politicii de stabilitate financiară, cercetare care este evidenţiată în ultimele ediţii ale Raportului privind stabilitatea financiară. Mai mult, BNR a facilitat dezbaterile între bancherii centrali, reprezentanţii instituţiilor naţionale şi internaţionale, grupurile de reflecţie economice sau mediul academic cu privire la abordarea provocărilor generate de schimbările climatice asupra sistemul financiar, în timpul unei sesiuni speciale a celui mai recent Seminar anual pe tema stabilităţii financiare, organizat împreună cu Fondul Monetar Internaţional în luna septembrie 2019, la Bucureşti.

Pro Economia