În perioada ianuarie – august 2020, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 5.789 milioane euro, comparativ cu 7.099 milioane euro în perioada ianuarie-august 2019.

În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 851 milioane euro, balanţa serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 426 milioane euro, balanţa veniturilor primare şi-a redus deficitul cu 1.193 milioane euro, iar balanţa veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mare cu 542 milioane euro.

Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au însumat 1.396 milioane euro (comparativ cu 4.364 milioane euro în perioada ianuarie – august 2019).

Din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 994 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 402 milioane euro.

În perioada ianuarie – august 2020, datoria externă totală a crescut cu 6.339 milioane euro.

În structura sa, datoria externă pe termen lung a însumat 83.073 milioane euro la 31 august 2020 (71,5 la sută din totalul datoriei externe), în creştere cu 11,8 la sută faţă de 31 decembrie 2019 (când era 74.319 milioane euro), datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 august 2020 nivelul de 33 049 milioane euro (28,5 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 6,8 la sută faţă de 31 decembrie 2019, când era 35.464 milioane euro.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 17 la sută în perioada ianuarie – august 2020, comparativ cu 19,3 la sută în anul 2019. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri şi servicii la 31 august 2020 a fost de 5,8 luni, în comparaţie cu 4,5 luni la 31 decembrie 2019.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 august 2020 a fost de 79,5 la sută, comparativ cu 68,8 la sută la 31 decembrie 2019.

Pro Economia