În perioada 01.01 – 30.09.2020, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 7.737 milioane euro, comparativ cu 7.942 milioane euro în perioada 01.01 – 30.09.2019.

În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 1.165 milioane euro, balanţa serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 392 milioane euro, balanţa veniturilor primare şi-a redus deficitul cu 401 milioane euro, iar balanţa veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mare cu 577 milioane euro.

Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au însumat 1.940 milioane euro (comparativ cu 4.471 milioane euro în perioada 01.01 – 30.09.2019), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 2.838 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă negativă de 898 milioane euro.

În perioada 01.01 – 30.09.2020, datoria externă totală a crescut cu 7.441 milioane euro.

Ca structură datoria externă pe termen lung a însumat 83.618 milioane euro la 30 septembrie 2020 (71,3% din totalul datoriei externe), în creştere cu 12,5% faţă de 31 decembrie 2019, datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 septembrie 2020 nivelul de 33.606 milioane euro (28,7% din totalul datoriei externe), în scădere cu 5,2% faţă de 31 decembrie 2019.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 18,7% în perioada 01.01 – 30.09.2020, comparativ cu 19,3% în anul 2019. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri şi servicii la 30 septembrie 2020 a fost de 5,2 luni, în comparaţie cu 4,5 luni la 31 decembrie 2019.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 30 septembrie 2020 a fost de 71,7%, comparativ cu 68,8% la 31 decembrie 2019.

Pro Economia