finante banci balanta

În perioada ianuarie – noiembrie 2021, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 15.313 milioane euro, comparativ cu 9.753 milioane euro în perioada ianuarie – noiembrie 2020.

În structura acestuia, balanţa bunurilor și balanța veniturilor primare au consemnat deficite mai mari cu 3.895 milioane euro, respectiv cu 784 milioane euro.

Balanța veniturilor secundare și cea a serviciilor au înregistrat excedente mai mici cu 515 milioane euro, respectiv cu 366 milioane euro.

Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au însumat 6.866 milioane euro (comparativ cu 2.397 milioane euro în perioada ianuarie – noiembrie 2020), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 5.499 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 1.367 milioane euro.

În perioada ianuarie – noiembrie 2021, datoria externă totală a crescut cu 6 430 milioane euro.

În structură, datoria externă pe termen lung a însumat 96.501 milioane euro la 30 noiembrie 2021 (72,4% din totalul datoriei externe), în creștere cu 3,2% față de 31 decembrie 2020.

Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 noiembrie 2021 nivelul de 36.736 milioane euro (27,6% din totalul datoriei externe), în creștere cu 10,4% față de 31 decembrie 2020, informeaza Banca Nationala a Romaniei.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 15,9% în perioada ianuarie – noiembrie 2021, comparativ cu 20,7% în anul 2020. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 30 noiembrie 2021 a fost de 4,9 luni, în comparație cu 5,6 luni la 31 decembrie 2020.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 30 noiembrie 2021 a fost de 82,3%, comparativ cu 90,3% la 31 decembrie 2020.

Pro Economia