În perioada 01.01 – 31.07.2020, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 4863 milioane euro, comparativ cu 6038 milioane euro în perioada 01.01 – 31.07.2019.

Ca structură, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 635 milioane euro, balanţa serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 370 milioane euro, balanţa veniturilor primare şi-a redus deficitul cu 945 milioane euro, iar balanţa veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mare cu 495 milioane euro.

Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România în perioada 01.01 – 31.07.2020 au avut valoarea de 1326 milioane euro (comparativ cu 3335 milioane euro în perioada 01.01 – 31.07.2019), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 779 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 547 milioane euro.

În perioada 01.01 – 31.07.2020, datoria externă totală a crescut cu 9616 milioane euro. Ca structură, datoria externă pe termen lung a însumat 82499 milioane euro la 31 iulie 2020 (71,4 la sută din totalul datoriei externe), în creştere cu 12% faţă de 31 decembrie 2019. Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 iulie 2020 nivelul de 32990 milioane euro (28,6% din totalul datoriei externe), în creştere cu 2,4% faţă de 31 decembrie 2019.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 17,6% în perioada 01.01 – 31.07.2020, comparativ cu 18,6% în anul 2019.

Gradul de acoperire a importurilor de bunuri şi servicii la 31 iulie 2020 a fost de 5,9 luni, în comparaţie cu 4,6 luni la 31 decembrie 2019.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 iulie 2020 a fost de 81,4%, comparativ cu 73,8% la 31 decembrie 2019.

Pro Economia