finante banci balanta

În luna ianuarie 2021, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 239 milioane euro, comparativ cu 377 milioane euro în luna ianuarie 2020.

În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mic cu 56 milioane euro, balanţa serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 226 milioane euro, balanţa veniturilor primare şi-a redus excedentul cu 31 milioane euro, iar balanţa veniturilor secundare a înregistrat un deficit mai mare cu 113 milioane euro.

Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au însumat 363 milioane euro (comparativ cu 1226 milioane euro în luna ianuarie 2020), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 531 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă negativă de 168 milioane euro.

În luna ianuarie 2021, datoria externă totală a scăzut cu 58 milioane euro. Datoria externă pe termen lung a însumat 91457 milioane euro la 31 ianuarie 2021 (72,9% din totalul datoriei externe), în creştere cu 0,2% faţă de 31 decembrie 2020.

Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 ianuarie 2021 nivelul de 33937 milioane euro (27,1% din totalul datoriei externe), în scădere cu 0,7% faţă de 31 decembrie 2020.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 9,8% în luna ianuarie 2021, comparativ cu 18,6% în anul 2020. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri şi servicii la 31 ianuarie 2021 a fost de 5,8 luni, în comparaţie cu 5,7 luni la 31 decembrie 2020.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 ianuarie 2021 a fost de 86,7%, comparativ cu 88,4% la 31 decembrie 2020.

Pro Economia