euro, valuta, bnr

În anul 2021, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 16.951 milioane euro, comparativ cu 10.979 milioane euro în anul 2020.

În structura acestuia, balanţa bunurilor și balanța veniturilor primare au consemnat deficite mai mari cu 4.197 milioane euro, respectiv cu 644 milioane euro.

Balanța veniturilor secundare și cea a serviciilor au înregistrat excedente mai mici cu 901 milioane euro, respectiv cu 230 milioane euro.

Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au însumat 7.251 milioane euro (comparativ cu 3.005 milioane euro în anul 2020), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 5.777 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 1.474 milioane euro.

In anul 2021, datoria externă totală a crescut cu 7.449 milioane euro.

În structură, datoria externă pe termen lung a însumat 97.043 milioane euro la 31 decembrie 2021 (72,3% din totalul datoriei externe), în creștere cu 3,7% față de 31 decembrie 2020.

Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 decembrie 2021 nivelul de 37.213 milioane euro (27,7% din totalul datoriei externe), în creștere cu 11,9% față de 31 decembrie 2020.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost de 16,5% în anul 2021, comparativ cu 20,7% în anul 2020.

Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 31 decembrie 2021 a fost de 5,0 luni, în comparație cu 5,6 luni la 31 decembrie 2020.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 decembrie 2021 a fost de 82,3%, comparativ cu 90,3% la 31 decembrie 2020.

Pro Economia