Situația comerţului cu autoturisme şi motociclete

În anul 2020 numărul mediu de salariaţi a scăzut cu 2,7% faţă de anul 2019.

Întreprinderile din sectorul Servicii de piață au deţinut cea mai mare pondere în ceea ce priveşte numărul mediu de salariaţi (36,5%), urmate de cele din industrie (31,6%). Mărimea medie a unei întreprinderi din industrie a fost de circa 21 salariaţi, în timp ce în comerţ a fost de circa 5 salariaţi.

Comparativ cu anul 2019 numărul total de întreprinderi a crescut cu 4,9%.

La sfârşitul anului 2020, sectorul industrie însuma 61793 întreprinderi, respectiv 10,4% din totalul întreprinderilor active din domeniul economic (industrie, construcţii, comerţ şi servicii de piață). Cea mai mare pondere a fost deţinută de întreprinderile active din cadrul sectorului Servicii de piață, respectiv 49,1%.

În ceea ce priveşte cifra de afaceri, ponderea cea mai mare a fost deţinută de întreprinderile cu activitate principală de comerţ (41,1%), întreprinderile din construcţii deţinând doar 7,9% din totalul cifrei de afaceri.

Rezultatul brut al exerciţiului a înregistrat valori pozitive (profit) în toate cele patru sectoare de activitate economică, serviciile de piață și comerțul înregistrând peste 60% din valoarea rezultatului brut.

Valoarea adăugată brută la costul factorilor a fost obţinută în 2020, în proporţie de 35,5% în servicii de piață, 31,4% în industrie, 23,7% în comerţ și 9,4% în construcţii.

Pro Economia