În anul 2019, au fost cheltuite 5065,3 milioane lei pentru sectoarele de performanţă ale activităţii de cercetare-dezvoltare, din care 4718,9 milioane lei cheltuieli curente (93,2%) şi 346,4 milioane lei cheltuieli de capital (respectiv 6,8%.), ne spune INS.

Tot în 2019, cheltuielile cu cercetarea aplicativă au reprezentat 63,9% din cheltuielile totale pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, înregistrând o scădere cu 0,8 puncte procentuale, comparativ cu cheltuielile din anul 2018.

Cheltuielile cu cercetarea fundamentală au avut o pondere mai mică în cheltuielile totale destinate activităţii de cercetare-dezvoltare, comparativ cu anul 2018 ( respectiv 18,7% faţă de 19,3%), în timp ce ponderea cheltuielilor cu dezvoltarea experimentală a crescut cu 1,4 puncte procentuale (de la 16,0% la 17,4%).

După sursele de finanţare ale cheltuielilor totale de cercetare-dezvoltare, în anul 2019, sursele furnizate de întreprinderi au avut cea mai mare pondere, respectiv 52,6%, urmate de fondurile publice (inclusiv fondurile publice generale universitare), respectiv 34,4%.

În cadrul sectoarelor de performanţă, cele mai mari sume din fondurile publice au fost primite de către unităţile din sectorul guvernamental (75,2% din total sector), urmate de unitǎţile din sectorul învăţământ superior (73,1%).

Sursele de finanţare din străinătate utilizate în activitatea de cercetare-dezvoltare din România au fost orientate în cea mai mare parte către unităţile din sectorul mediului de afaceri (45,0% din sursele provenite din străinătate), sectorul guvernamental (37,7%) şi sectorul învăţământ superior (17,2%).

La 31 decembrie 2019, în activitatea de cercetare-dezvoltare lucrau 43973 salariaţi, din care 20252 erau femei, respectiv 46,1%.

După nivelul de pregătire profesională, 85,0% din numărul salariaţilor care au lucrat în activitatea de cercetare-dezvoltare la sfârşitul anului 2019, aveau studii superioare (37393 salariaţi), iar 15,0% aveau alt nivel de pregătire, exclusiv studii superioare (6580 salariaţi).

În anul 2019, în activitatea de cercetare-dezvoltare erau implicate 18249 persoane cu studii doctorale şi postdoctorale, din care 8986 femei.

În funcţie de orele efectiv lucrate, circa 72,0% dintre salariaţii care au desfăşurat activitate de cercetare dezvoltare în anul 2019, au lucrat normă întreagă de timp.

Pe categorii de ocupaţii, în anul 2019, cercetătorii au avut o pondere de 61,8% în numărul total de salariaţi din activitatea de cercetare-dezvoltare, cu un efectiv de 27168 salariaţi, în scădere cu 303 salariaţi, comparativ cu anul 2018.

Pro Economia