Februarie 2021 promițător în construcții

În luna februarie 2021 s-au eliberat 3195 autorizaţii de construire pentruclădiri rezidenţiale (+24,9%), cu o suprafaţă utilă totală de 790237 mp (+20,2%).

Din totalul autorizaţiilor deconstruire pentru clădiri rezidenţiale 70,4% sunt pentru zona rurală. În luna februarie 2021 se remarcă o creştere a suprafeţei utile la autorizaţiile de construire eliberate pentru clădirile nerezidenţiale (+2,9%).

În luna februarie 2021 se evidenţiază o creştere a numărului de autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale (+637 autorizaţii), comparativ cu luna precedentă.

În profil teritorial, această creştere este reflectată în următoarele regiuni de dezvoltare: Sud-Muntenia (+130 autorizaţii), NordEst (+128), Nord-Vest (+111), Vest (+104), Sud-Est (+90), Sud-Vest Oltenia (+82) şi Centru (+13). Scădere s-a înregistrat în regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov (-21).

În luna februarie 2021 s-au eliberat 513 autorizaţii de construirea pentruclădiri nerezidenţiale(+34,3%), în suprafaţă utilă totală de 292770 mp (+2,9%).

Comparativ cu luna precedentă, în luna februarie 2021 s-a înregistrat o creştere de (+8159 mp) a suprafeţei utile la autorizaţiile de construire eliberate pentru clădirile nerezidenţiale.

În profil teritorial, această creştere este reflectată în următoarele regiuni de dezvoltare: Sud-Est (+37766 mp), Nord-Vest (+30019), Bucureşti-Ilfov (+11022), Nord-Est (+6667) şi Sud-Muntenia (+870). Scăderis-au înregistrat în următoarele regiuni de dezvoltare: Vest (-57502 mp), Centru (-10994) şi SudVest Oltenia (-9689).

În luna februarie 2021 se evidenţiază o creştere (+3,1%) a numărului de autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale şi o scădere a suprafaţei utile totale (-4,9%), comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent.

În profil teritorial, această creştere (+95 autorizaţii) a numărului de autorizaţii de construire eliberatepentru clădiri rezidenţiale este reflectată în următoarele regiuni de dezvoltare: Sud-Muntenia (+76 autorizaţii), Vest (+60), Nord-Vest (+55), Centru (+24), Sud-Est (+8) şi Bucureşti-Ilfov (+1). Scăderi s-au înregistrat în regiunile de dezvoltare Nord-Est (-93 autorizaţii) şi Sud-Vest Oltenia (-36).Comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent, în luna februarie 2021 s-a înregistrat oscădere (-1,9%) a numărului de autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri nerezidenţiale şi o creştere a suprafaţei utile totale (+57,9%).

În profil teritorial, această creştere de (+107353 mp) a suprafeţei utile la autorizaţiile de construire eliberate pentru clădirile nerezidenţiale este reflectată în următoarele regiuni de dezvoltare: Sud-Est(+56135 mp), Nord-Vest (+36297), Bucureşti-Ilfov (+29040), Nord-Est (+9069) şi Centru (+2562). Scăderi s-au înregistrat în următoarele regiuni de dezvoltare: Sud-Muntenia (-9606 mp), Vest (-9341) şi Sud-Vest Oltenia (-6803).

În perioada 01.01 – 28.02.2021 s-au eliberat 5753 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale, încreştere cu 6,1% faţă de perioada 01.01 – 29.02.2020, comunică Institutul Naţional de Statistică.

Creşteri s-au înregistrat în următoarele regiuni de dezvoltare: Sud-Muntenia (+161 autorizaţii), Vest (+125), Bucureşti-Ilfov (+120), Centru (+77), Sud-Est (+44) şi Nord-Vest (+17).

Scăderi s-au înregistratîn regiunile de dezvoltare Nord-Est (-151 autorizaţii) şi Sud-Vest Oltenia (-61).

Reamintim faptul că autorizaţia de construire constituie actul de autoritate al administraţiei locale pe baza căruia se asigură aplicarea măsurilor prevăzute de lege referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea şi funcţionarea construcţiilor.

Pro Economia