Preţurile de consum în luna octombrie 2020, comparativ cu luna octombrie 2019, au crescut cu 2,2%.

Rata anuală calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) este 1,8%. Creşteri mai mari au avut mărfurile alimentare (+4,34%), şi serviciile (+2,85%).

Faţă de luna septembrie 2020, în luna octombrie 2020 mărfurile alimentare au crescut cu 0,11%, mărfurile nealimentare cu 0,31%, iar serviciile cu 0,22%.

În perioada 01.01 – 31.10.2020 rata medie lunară a inflaţiei a fost de 0,2%, spre deosebire de perioada 01.01 – 31.10.2019, când a fost de 0,3%.

Rata medie a preţurilor de consum în ultimele 12 luni (noiembrie 2019 – octombrie 2020) faţă de precedentele 12 luni (noiembrie 2018 – octombrie 2019), calculată pe baza indicelui preţurilor de consum , este 2,9%.

Determinată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum, rata medie este 2,7%.

Pro Economia