Procesul de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeană (Brexit) a fost finalizat la 31 ianuarie 2020. Pe cale de consecinţă, Acordul de retragere ratificat de ambele părţi a intrat în vigoare la 1 februarie 2020.
Acordul de retragere prevede o perioadă de tranziţie până la 31 decembrie 2020, pe parcursul căreia Regatul Unit va respecta, în continuare, acquis-ul european, inclusiv Politica comercială a UE. În acelaşi timp, pe durata perioadei de tranziţie, Regatul Unit nu mai participă la mecanismul decizional şi nu mai este reprezentat în instituţiile UE, dar păstrează toate drepturile şi obligaţiile ce revin unui stat membru.

Pe durata perioadei de tranziţie, nu vor exista schimbări ale statutului cetăţenilor români în Regatul Unit. Astfel, cetăţenii români şi membrii de familie ai acestora care se află în Regatul Unit la data retragerii şi cetăţenii românii şi membrii de familie ai acestora care se vor stabili în această perioadă în Regatul Unit (până la 31 decembrie 2020), vor continua să beneficieze de acelaşi tratament care li se aplică în prezent în calitate de cetăţeni ai unui stat membru UE, respectiv legislaţia europeană privind libera circulaţie a persoanelor, pentru a putea locui, lucra sau studia în continuare în Regatul Unit.

Cetăţenii români care doresc să rămână în Regatul Unit şi după finalizarea perioadei de tranziţie trebuie să se înregistreze pentru obţinerea noului statut de rezident.

În acest sens, Guvernul britanic a creat un sistem de înregistrare (EU Settlement Scheme – EUSS) prin care cetăţenii europeni, inclusiv români pot solicita noul statut.

Astfel, cetăţenii români şi membrii de familie ai acestora se pot înregistra pentru a solicita noul statut până la data de 30 iunie 2021, doar dacă se află în Regatul Unit înainte de 31 decembrie 2020.

Mai multe informaţii se gasesc pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe al României.

Implicaţiile asupra economiei încă nu pot fi prevăzute, cuantificate, întrucât există un mare grad de incertitudine asupra reuşitei negocierilor care să ducă la încheierea unui nou acord UE-Marea Britanie.

Dacă nu se va încheia un nou acord, atunci relaţiile economice dintre UE şi Marea Britanie vor fi total diferite faţă de cele de acum. Numai implicaţiile fiscale vor fi enorme. Taxe vamale de ambele părţi, taxa pe valoare adăugată aferentă importurilor de produse din Marea Britanie plătită în avans, legislaţie comercială diferită, ceea ce presupune costuri suplimentare suportate de firme.

Să sperăm în înţelepciunea negociatorilor, iar până la 31.12.2020 să fie legiferat un nou acord UE-Marea Britanie.

Pro Economia